Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 maj 2011

  Lantmännen försvarar spannmålsetanol

  Det vore förödande om vi avvecklar spannmålsetanolen skriver Lantmännen i ett debattinlägg. Om stöden till biodrivmedel stoppas tvingas vi tillbaks till bensin och diesel.

  Lantmännen energi svarar i dagens Göteborgsposten på ett inlägg av fem miljöforskare i förra veckan som menar att det måste bli ett slut på stödet till biodrivmedel från spannmål och raps. Det vore oklokt, menar Carl von Schantz och Alarik Sandrup på Lantmännen Energi. De skriver i sitt svar att: "Etanol från spannmål kan ha väldigt goda miljöegenskaper och är i dag det absolut största alternativet till den sinande och klimatpåverkande oljan. Hållbar etanol från Lantmännen Agroetanol i Norrköping är ett lysande exempel på detta med en klimatnytta likvärdig med sockerrörsetanol."

  Dags att fasa ut spannmålsetanol

  De fem miljöprofessorerna skriver att det är dags att dra i bromsen och fasa ut de stora subventionerna till de biodrivmedel som varken står sig miljö- eller kostnadsmässigt, framförallt etanol från spannmål och raps.

  Men Lantmännen menar att "alla biodrivmedel är fortfarande beroende av styrmedel för att kunna konkurrera med oljan. Avvecklar man styrmedlen återgår man till diesel eller bensin. Det är nödvändigt att utveckla avancerade biodrivmedel, men att först avveckla spannmålsetanolen vore förödande."

  Carl von Schantz och Alarik Sandrup hävdar dessutom att det är en missuppfattning att det finns särskilda stöd till etanolen. "…de styrmedel som finns är teknikneutrala och lika för alla biodrivmedel. Det avgörande styrmedlet är att biodrivmedel befrias från de miljöskatter som finns för bensin och diesel. På så vis straffas fossila drivmedel för sin miljöpåverkan. Detta bygger på principen att utsläpparen betalar. Att betrakta det som ett etanolstöd är långsökt. Etanolen dominerar som biodrivmedel för att den helt enkelt är det ekonomiskt mest konkurrenskraftiga alternativet till oljan."

  Alla alternativ behövs

  Lantmännen menar att "Det är fel att ställa alternativen till oljan mot varandra, alla alternativ behövs, vi måste tillsammans satsa på flera parallella spår." De fem miljöprofessorerna menar att i stället för att subventionera de biodrivmedel som varken står sig miljö- eller kostnadsmässigt, framförallt etanol från spannmål och raps, så ska regeringen i stället "arbeta hårdare för internationella klimatavtal, höja koldioxidavgiften, fortsätta satsa på utveckling av nya mer avancerade sätt att producera biodrivmedel, ställa hårda krav när det gäller bilars energieffektivitet samt stödja utveckling av hybrider och elbilar."

  Relaterade artiklar

  Till toppen