Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 maj

  Lantbruket nobbas från hållbarhetsmål: ”För komplext”

  Livsmedelsföretagen släppte på onsdagen ett nytt gemensamt manifest för hållbarhet. Hittills har 40 av 800 livsmedelsföretag skrivit på. Men lantbruksledet har exkluderats från miljömålen.

  På onsdagen presenterade Livsmedelsföretagen ett så kallat hållbarhetsmanifest för en hållbarare och klimatvänligare svensk livsmedelsproduktion. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) deltog också i mötet i centrala Stockholm.

  40 av Livsmedelsföretagens 800 företagsmedlemmar har skrivit under manifestet som dock inte är bindande. Några av dem är Arla, Norrmejerier, Skånemejerier, Skövde slakteri och HK Scan. Manifestet innehåller fem åtaganden.

   Paneldeltagare från vänster: Björn Hellman, VD för livsmedelsföretagen, Lars Appelqvist, VD för Löfbergs och ordförande Livsmedelsföretagen, Anna Malmhake, VD för The Absolut Company
 och tillika vice ordförande för Livsmedelsföretagen samt Malin Jennerholm, VD för livsmedelsföretaget Orkla.
  Paneldeltagare från vänster: Björn Hellman, VD för livsmedelsföretagen, Lars Appelqvist, VD för Löfbergs och ordförande Livsmedelsföretagen, Anna Malmhake, VD för The Absolut Company
 och tillika vice ordförande för Livsmedelsföretagen samt Malin Jennerholm, VD för livsmedelsföretaget Orkla. FOTO: David Gustavsson

  Branschen ska bland annat bli fossilfri och halvera sitt matsvinn till år 2030.

  – En tredjedel av maten som produceras globalt når aldrig någons mage, sa paneldeltagaren Malin Jennerholm VD för Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

  ”Omfattande negativ påverkan”

  I det pressmeddelande som alla fick ta del av på mötet står det att ”produktionen av livsmedel, från jord till bord, har en omfattande negativ påverkan på såväl den lokala miljön som det globala klimatet”.

  Men den så kallade primärproduktionen eller ”lantbruksledet” i livsmedelskedjan kan inte skriva på manifestet.

  Sara Sundqvist, hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen menar att det blir för komplext att även inkludera primärproduktionen. I stället har man den här gången valt att fokusera på sina medlemmar som nästan uteslutande utgörs av förädlingsledet.

   Näringsminister Ibrahim Baylan berömde svensk livsmedelsbransch och sa att den har mycket att vara stolt över. Han uttryckte samtidigt viss frustration över diskussioner kring mätmetoder och utsläppsdefinitioner när allt fokus egentligen borde läggas på en snabb utfasning av fossilberoende energislag.
  Näringsminister Ibrahim Baylan berömde svensk livsmedelsbransch och sa att den har mycket att vara stolt över. Han uttryckte samtidigt viss frustration över diskussioner kring mätmetoder och utsläppsdefinitioner när allt fokus egentligen borde läggas på en snabb utfasning av fossilberoende energislag. FOTO: David Gustavsson

  Fossilfria gödningsmedel

  Men kooperationen Norrmejeriers VD Anders Fredriksson tillade att han dock tror att lantbruket kan göra mycket på egen hand.

  – Med hjälp av både piska och morot från regeringshåll tror jag att lantbruket gradvis kan ställa om till fossilfria drivmedel och använda sig av till exempel fossilfria gödningsmedel, sa han.

  Han nämnde också – angående lantbrukets komplexitet utifrån ett hållbarhetsperspektiv – att det kan vara svårt att mäta till exempel ett jordbruks klimatutsläpp på ett exakt sätt. Åkermark läcker exempelvis på naturlig väg klimatgaser. Samtidigt äger många bönder även skogsmark som å andra sidan kan binda mycket kol.

  Vi behöver samarbete

  Näringsminister Ibrahim Baylan flikade dock att han är lite trött på diskussioner kring definitioner och mätmetoder.

  – Jag var tidigare energiminister och har deltagit i stort antal diskussioner på det här området. Min reflektion är att vi lätt fastnar i definitionsmässiga problem när vi i stället borde fokusera på det som behöver göras, alltså att fasa ur vår fossila användning som står för 75 procent av klimatutsläppen. Vi behöver ett pragmatiskt samarbete mellan politiker, industrin och akademin, sa han.

  Relaterade artiklar

  Till toppen