Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 mars

  Lantbruket kan visa vägen i svensk ekonomi

  Sveriges lantbrukare är vana vid uppförsbackar. Nu kan de visa vägen i svensk ekonomi, skriver ATL:s ekonomireporter Oskar Schönning

  FOTO: ATL

  Det har länge talats om en kommande uppförsbacke i både svensk och internationell ekonomi. Nu har den plötsligt dykt upp i och med coronakrisen. Större och mera oväntad än vad många hade räknat med.

  Oljeländerna blev oense om produktionsminskningar när efterfrågan på olja väntades sjunka, vilket skickade ner oljepriset i källaren.

  Börserna visade vad de går för när det blir oro, med kraftiga nedgångar och spattiga rekyler.

  Svenska företag med exponering mot resor, event och allmän konsumtion riskerar nu att falla. En allmänt minskad efterfrågan riskerar också att slå bredare, mot hela ekonomin.

  Men kärntrupperna inom lantbruket är av en lite annan natur. Sega, slitstarka och med mycket av tillgångarna på behörigt avstånd från såväl börser som tätbefolkade städer.

  Strukturen med många små företag och även medelstora ger i sig en motståndskraft som är värdefull, inte minst i tider av kris.

  Sett som andel av BNP har det svenska jordbruket sedan länge blivit omsprunget av först industrin och sedan tjänstesektorn. Men det betyder inte att sektorn ska räknas ut, många menar att den numera istället har en allt viktigare roll att spela, både i sin egen rätt och i förhållande till andra.

  Självklart riskerar en inbromsning i ekonomin att slå även mot det svenska lantbruket. En minskad efterfrågan i omvärlden riskerar att slå mot både exporten av spannmål som vete och maltkorn. Skuldsättningsnivåerna är också höga på sina håll, vilket ger en sårbarhet om krediterna stramas åt och räntorna går upp. Rent konkret skulle insjuknande i corona också kunna ställa till stora problem på gårdsnivå.

  Men äta bör man. En stor del av de svenska lantbruksprodukterna avsätts fortfarande på den svenska marknaden, där köpkraften fortfarande är god. Den svaga svenska kronan gör det fortfarande dyrare att importera och mera gynnsamt att exportera.

  Riksbanken och Finansinspektionen har agerat för att företag inte ska gå torrt i kassaflödet, åtminstone inte under den plötsliga inbromsningen just nu.

  Oavsett orsak är också en nedgång i olje- och därmed dieselpriserna fortfarande goda nyheter på gårdsnivå. Dessutom tycks det ha dragit med sig priserna på HVO. Och utifrån vad vi vet om corona i dagsläget tycks en traktor trots allt vara ett ganska bra ställe att befinna sig på.

  Sveriges lantbrukare är vana vid uppförsbackar. Nu kan de visa vägen i svensk ekonomi.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen