Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 mars

  Lantbrukare ser positivt på framtiden

  Svenska lantbrukare upplever ökad lönsamhet och stark framtidstro. Men allt fler vill lära sig mer om åtgärder för att skydda sitt lantbruk mot klimatförändringarna.

  Det visar vårens Lantbruksbarometer från Ludvig och Co, Swedbank och Sparbankerna.

   Samtliga produktionsgrenar i lantbruksbarometern – grisköttsproducenter, mjölkproducenter, nötköttsproducenter och växtodlingsföretag – upplever nu bättre lönsamhet än våren 2019.
  Samtliga produktionsgrenar i lantbruksbarometern – grisköttsproducenter, mjölkproducenter, nötköttsproducenter och växtodlingsföretag – upplever nu bättre lönsamhet än våren 2019. FOTO: Mostphotos /Deyan Georgiev

  Årets Lantbruksbarometer visar en positiv förändring i den upplevda lönsamheten hos svenska lantbrukare. Nästan hälften av lantbrukarna, 48 procent, upplever sin lönsamhet som mycket god eller ganska god. Det är en förbättring med 14 procentenheter mot våren 2019, då samma siffra låg på 34 procent.

  Lantbruksbarometern är en årlig undersökning från Ludvig och Co (tidigare LRF Konsult), Swedbank och Sparbankerna. Här svarar 1 000 lantbrukare om hur de ser på konjunkturen och framtiden.

  Upplever ökad lönsamhet

  Faktorerna bakom att betydligt fler lantbrukare ser positivt på sin lönsamhet nu än för ett år sedan beror på enligt rapporten på den goda skörden 2019 och att torkans negativa effekter från 2018 är överspelade för de flesta. Utöver det är det generellt en god efterfrågan på jordbruksprodukter, vilket innebär förhållandevis bra avräkningspriser.

  Samtliga produktionsgrenar i lantbruksbarometern – grisköttsproducenter, mjölkproducenter, nötköttsproducenter och växtodlingsföretag – upplever nu bättre lönsamhet än våren 2019. Framtidstron har också ökat inom lantbruket och det gäller så gott som alla produktionsgrenar. Nästan tre av fyra anger att de skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare eller att arbeta inom näringen.

  Förtroende för svenskt kött

  Men grisproducenterna sticker ut i upplevd lönsamhet. Våren 2019 låg deras lönsamhetsindex på minus 40 och nu ligger den på plus 60, vilket är i nivå med våren 2018. Det är det globala underskottet på griskött, till följd av utbrottet av afrikansk svinpest som drabbade Kina och andra delar av Asien, som ligger bakom utvecklingen då det gett ett ökat avräkningspris för griskött i Sverige.

   Grisproducenterna ser positivt på framtiden. Arkivbild.
  Grisproducenterna ser positivt på framtiden. Arkivbild. FOTO: Mostphotos

  Bland mjölkproducenterna hörs också positiva tongångar. Ett stabilt mjölkpris i kombination med lägre foderpriser 2019 har bidragit till att mjölkproducenternas upplevda lönsamhet har ökat. För växtodlare var spannmålsskörden 2019 god och höstsådden har gett god uppkomst med bra förutsättningar på grund av den milda vintern. En oro är utbrottet av coronaviruset, som ger en osäkerhet kring hur marknaden kommer att utvecklas.

  Nötköttsproducenterna ser att konsumenterna har fortsatt högt förtroende för svenskt kött och det återspeglar sig i stabila avräkningspriser och en ökad svensk självförsörjningsgrad. Den upplevda lönsamheten har förbättrats sedan våren 2019 och prognosen framåt är försiktigt positiv.

   Ett stabilt mjölkpris i kombination med lägre foderpriser 2019 har bidragit till att mjölkproducenternas upplevda lönsamhet har ökat. Arkivbild.
  Ett stabilt mjölkpris i kombination med lägre foderpriser 2019 har bidragit till att mjölkproducenternas upplevda lönsamhet har ökat. Arkivbild. FOTO: Mostphotos

  Vill lära mer om klimatförändringar

  När det gäller orosmoment och risker i lantbruket lyfter lantbruksbarometern vädret som en stor riskfaktor och många ser förhöjda risker i samband med klimatförändringar. 37 procent av de lantbrukare som svarat i lantbruksbarometern har vidtagit åtgärder för att förbereda sig för ett förändrat klimat, där bevattningsanläggningar och dikning är vanliga åtgärder. Omkring hälften av de tillfrågade vill lära sig mer om hur klimatförändringar kan påverka deras lantbruk i framtiden.

  Utöver klimatförändringar uppges även skadegörare som vildsvin och granbarkborre samt osäkerhet kring prisutveckling på virke, drivmedel och de egna produkterna som kött, mjölk och spannmål som en osäkerhet och risk för verksamheten.

  I lantbruksbarometern hamnar lönsamhetsindex på plus 1. Prognosen ett år framåt visar att det totala lönsamhetsindexet beräknas hamna på plus 13 våren 2021.

  Tipsen till lantbrukare utifrån lantbruksbarometern

  • Ha koll på kassaflödet och följ upp din verksamhet regelbundet.

  • Minska risken för sårbarhet i företaget genom löpande åtgärder som till exempel dikning för att möta väder- och klimatförändringar.

  • Följ politiska händelser som Brexit, EU:s långtidsbudget och gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP) och planera utifrån dem.

  • Se över det egna skyddsnätet, bland annat försäkringar, pension och kommande generationsskiften.

  • Ha en löpande dialog med leverantörer, banker och rådgivare.

  • Följ marknaden, använd ditt nätverk och var lyhörd för nya konsumtionsmönster och behov för att fånga nya affärsmöjligheter.

  Källa: Lantbruksbarometern våren 2020.

  Så gjordes studien

  Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets lantbruksbarometer är den 33:e helårsupplagan.

  Kantar Sifo intervjuar på uppdrag av Ludvig och Co, Swedbank och Sparbankerna under januari månad 1 000 lantbrukare. Intervjuerna har skett mellan 14 och 31 januari 2020.

  Relaterade artiklar

  Till toppen