Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 oktober 2019

  Lantbrukare på Öland får kalla handen av ministern

  Nu går foderkrisen på Öland upp på regeringsnivå. Det är länsstyrelsen i Kalmar som i ett brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson vädjar om transportstöd för foderinköp från fastlandet men från ministern blir det kalla handen.

   Det råder stor brist på grovfoder på södra Gotland och många djurbönder har knappt fått ihop en vallskörd.
  Det råder stor brist på grovfoder på södra Gotland och många djurbönder har knappt fått ihop en vallskörd. FOTO: Privat

  För andra året i rad har Öland drabbats av torka och både foder- och likviditetssituationen är ansträngd för många lantbrukare. Nu vädjar länsstyrelsen i Kalmar om stöd för de transporter av foder från fastlandet som kommer att bli nödvändiga.

  – Situationen med foderbrist har eskalerat den sista månaden. Det är en väldigt tydlig signal. Tillsammans med förra årets torka och den skada som den gjort på grödor och vallar så har läget blivit akut, säger Karin Bergman, landsbygdsdirektör på länsstyrelsen Kalmar, som står som undertecknare av brevet till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

  Hon pekar på att många lantbrukare brottas med likviditetsbrist, och att ett transportstöd, kan bli avgörande.

  – Kan de åtminstone få en hjälp med den kostnaden så blir det en lindring, säger Karin Bergman.

   Karin Bergman, Länsstyrelsen Kalmar.
  Karin Bergman, Länsstyrelsen Kalmar. FOTO: Oskar Schönning

  Landsbygdsministern ger kalla handen

  I brevet skriver hon ”Ett transportstöd för foder skulle vara till mycket stor hjälp i denna akuta situation för länets lantbrukare. Länsstyrelsen är villig att administrera ett sådant stöd”.

  I en skriftlig kommentar till ATL svarar Jennie Nilsson att hon förstår ”att situationen för de enskilda företagarna i vissa fall är mycket problematisk”. Samtidigt konstaterar hon att avstånden mellan områden med foderbrist och områden med normal tillgång på foder är mycket mindre än torråret 2018.

  Kostnaderna som uppkommer på grund av transporter av foder är relativt små, satta i relation till den totala kostnadsmassan på lantbruksföretagen och jämfört med hur kostnader och intäkter normalt varierar på ett jordbruksföretag, enligt Jennie Nilsson.

  Hon pekar på att det finns gott om fodersäd att köpa inom rimligt transportavstånd. Och att ett ”stort utbud har gjort att priserna för närvarande ligger på en betydligt lägre nivå jämfört med fjol”.

  Det blir inte heller någon förskottsutbetalning av gårdsstöden för 2019 till de drabbade ölänningarna. Utbetalning kan inte göras förrän alla kontroller är klara alltså först om en dryg månad. För att göra en förskottsutbetalning skulle kräva en driftsättning av IT-systemet vilket innebär att annan planerad driftsättning trängs ut.

  Då finns det risk att alla utbetalningar blir försenade. 2019 års stöd kommer att betalas ut enligt plan, enligt Jennie Nilsson.

  Det betyder att företagen i normalfallet kan förvänta sig utbetalning av sina stöd och ersättningar de närmsta månaderna, enligt ministern.

  Torkan på Öland – det har hänt

  • Första vallskörden var normal, andraskörden tog stryk av den torra försommaren och tredjeskörden som brukar vara god var i år väldigt dålig.

  • Efterdyningarna av torkåret 2018 gör att likviditeten hos djurbönder på Öland redan är hårt ansträngd. Därför har många inte råd att köpa in foder trots att årets foderpriser ligger på normal nivå.

  • Redan i månadsskiftet augusti-september tvingades öländska djurbönder stödutfodra sina djur på betet.

  • LRF anordnade krismöten den 11/9 och 17/9 september. Då lyftes frågan om transportstöd för att köpa in grovfoder från fastlandet.

  • 12 september bekräftar LRF på Öland att länsstyrelsen utreder frågan om transportstöd.

  Relaterade artiklar

  Till toppen