Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 maj

  Så tror lantbrukare om framtiden

  Politiker och myndigheter kommer att ha störst påverkan på det egna företaget den närmaste fem åren. Sedan kommer ändrade konsumtionsvanor och klimatförändringar.

   Politiker och myndigheter är det som kommer att påverka mitt företags lönsamhet mest de närmaste fem åren tror jordbrukarna i Landshypoteks undersökning.
  Politiker och myndigheter är det som kommer att påverka mitt företags lönsamhet mest de närmaste fem åren tror jordbrukarna i Landshypoteks undersökning. FOTO: Torbjörn Esping

  Det anser lantbrukarna som varit med i Landshypoteks senaste marknadsundersökning. 36 procent av de tillfrågade säger där att politiska beslut på riks- och lokalplanet är den faktor som kommer att påverka det egna företaget mest de närmaste fem åren. 30 procent menar att det är myndighetsbeslut. Nya vanor hos konsumenterna menar 24 procent kommer att väga tyngst och 22 procent tror att det blir klimatförändringarna.

  Av de lantbrukare som deltagit i undersökningen och som är över 55 år tror 28 procent att ett kommande generationsskifte är något som kommer att påverka det egna företaget rejält de närmaste åren.

  Begränsningar i äganderätten är en tung faktor för var femte lantbrukare i Norrland jämfört med knappt var tionde i landet som helhet, var tredje kollega i Götaland menar att strukturomvandling kommer att påverka dem. I landet som helhet ligger den siffran på 12 procent.

  Undersökningen visar också att 2 av 3 lantbrukare tror på ett varmare och torrare klimat. 26 procent tror att förändringarna kommer att leda till sämre lönsamhet, 5 procent tror på en bättre ekonomi på grund av klimatförändringarna.

  35 procent menar att klimatförändringarna inte kommer att påverka det egna företaget.

  3 procent av de som svarat tror att klimatet kommer att bli kallare de närmaste fem åren.

  37 procent av de som tror på ett förändrat klimat planerar att förbättra sina dräneringsanläggningar för att vara bättre rustade för det, 25 procent räknar med att byta grödor.

  18 procent tänker minska sitt beroende av fossil energi de närmaste åren och en lika stor andel öka samverkan med andra respektive öka sina lagringsmöjligheter för foder och spannmål.

  Det finns även här vissa geografiska skillnader enligt undersökningen. Lantbrukare i Götalands mellanbygder är betydligt mer pigga på att investera i bevattningsanläggningar. Där har 24 procent planer på det, att jämföra med genomsnittet i undersökningen som ligger på 11 procent.

  Tittar man i backspegeln menar 59 procent att torkan 2018 var det som påverkade lönsamheten mest under fjolåret. 32 procent menar att de påverkades mest av viltskador. Den siffran låg dock på 61 procent för de svarande i Götalands skogsbygder.

  Undersökningen

  Landshypoteks undersökning Sveriges Lantbruk har genomförts två gånger per år sedan 1973. I år blev svarsfrekvensen 59 procent på nettourvalet vilket betyder att 483 företagare ingår i undersökningen. Landshypotek menar att det är en god siffra och att svaren är representativa för svenska jordbruksföretag med över 10 hektar åker.

  Relaterade artiklar

  Till toppen