Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 augusti 2019

  Lantbrukare vann mål mot Jordbruksverket

  En lantbrukare får ersättning efter att ha fått rätt mot Jordbruksverket.

   Bilden är en arkivbild och har inget med händelsen att göra.
  Bilden är en arkivbild och har inget med händelsen att göra. FOTO: Mostphotos

  Efter flera turer med jordbruksverket kring ett flyttförbud har en lantbrukare i Uppsala län fått rätt. Trots att de problem som gav upphov för beslutet hade rättats till, och flyttförbudet inte vunnit laga kraft utan överklagats till högre instans, försökte myndigheten samtidigt utdöma stora belopp i vite.

  Efter att förbudet hävts och ansökan om vite avskrivits, yrkade Lantbrukaren på skadestånd och justitiekanslern har nu beviljat ersättning för advokatkostnaderna.

  Många turer

  En lantbrukare i Uppsala län fick under förra året flyttförbud av sina nötkreatur från sin produktionsplats. Orsaken var att märkningen inte var korrekt. Men enligt lantbrukaren hade nya märken beställts redan sex månader innan flyttförbudet fattades. Beslutet överklagades därför till förvaltningsrätten där det avslogs, varpå ärendet gick vidare till kammarrätten.

  Först sju månader senare genomfördes en ny kontroll av lantbrukarens produktionsplats där det visade sig att alla brister var åtgärdade utom för tre djur som det hade ansökts om dispens för. Flyttförbudet omprövades och hävdes, och lantbrukaren återkallade överklagan i kammarrätten.

  Riskerade höga viten

  Vid två tillfällen under denna period försökte Jordbruksverket begära att höga viten skulle dömas ut till lantbrukaren på 100 000 respektive 50 000 kronor. Det första beslutet avslogs då flyttförbudet inte fått laga kraft, och det andra återkallades av Jordbruksverket när de insåg att det grundades på inaktuella uppgifter.

  Efter de många turerna ansökte lantbrukaren om skadeståndsanspråk hos Justitiekanslern (JK) för den förmögenhetsskada som vållats av myndighetens agerande. Nu har JK dömt att Jordbruksverket ska ersätta honom med 39 200 kronor, vilket motsvarar hans advokatkostnader och Jordbruksverket själva håller med.

  ”Jordbruksverket anser att det är en försummelse i myndighetsutövningen att begära utdömande av vite med ett beslut som inte fått laga kraft som grund. Dessutom hade vid andra ansökningstillfället ändamålet med vitet förfallit eftersom en ny kontroll hade utförts och Jordbruksverket hade omprövat beslutet. I övrigt anser Jordbruksverket inte att det förekommit försummelse i myndighetsutövningen. Kostnad för ombud i mål om utdömande av vite är en ren förmögenhetsskada som bör ersättas”, skriver Jordbruksverket i ett yttrande till justitiekanslern.

  Relaterade artiklar

  Till toppen