Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 juni

  Lantbruk i Halland drabbad av ny rotgallnematod

  Rotgallnematoden M. fallax har hittats i jordprov från en gård i Halland. Nu inleds en inventering för att se hur spridd smittan är och kostsamma saneringsåtgärder måste göras på fältet.

   Arkivbild från inventering som Jordbruksverket gjorde 2018. Christina Kanneberg och Carina Alaby Dieden från växtkontrollenheten har tagit jordprover.
  Arkivbild från inventering som Jordbruksverket gjorde 2018. Christina Kanneberg och Carina Alaby Dieden från växtkontrollenheten har tagit jordprover. FOTO: Anders Kristensson

  Rotgallnematoden M. Fallax har bara hittats en gång tidigare i Sverige, det var 2018 på en gård i Skåne. Det är en mycket liten rundmask som kan orsaka stor skada på skörden. Nematoden klassas som karantänskadegörare och är anmälningspliktig i EU. Sedan beskedet om det halländska provsvaret som kom i måndags har Jordbruksverket börjat fatta beslut om det drabbade fältet.

  – Odlaren får inte ta jord eller underjordiska växtdelar därifrån. På det sättet säkras att rotgallnematoder inte sprids därifrån, säger Carin Bunnvik, enhetschef på växtregelenheten, Jordbruksverket.

  ”Måste svältas ut”

  Det ska nu tas beslut om hur skadegöraren ska bekämpas på fältet. I det skånska fallet handlade det om en växtföljd med svartträda och sorter av grödor som är resistenta mot rotgallnematoden för att sanera jorden.

  – Sedan måste odlaren bekämpa ogräs på fältet så att man svälter ut den här nematoden, säger hon.

  Efter fyndet på gården i Skåne 2018 vidtogs åtgärderna under 2019 vilka visade sig ge bra resultat. Bekämpningsåtgärder som Jordbruksverket tar beslut om är ettåriga. Därefter följs effekten upp och nya beslut fattas. I det första fallet har lantbruket fått tillåtelse att odla ovanjordiska grödor på fältet under det andra året.

  – Men vi kan inte garantera att det alltid går så här bra, säger hon.

  Nu inleds också en smittspårningsanalys. Nematoderna sprids med växt- och jorddelar vilket innebär att man som lantbrukare måste vara riskmedveten när man delar maskiner med varandra, påpekar hon.

   Carin Bunnvik, chef på Växtregelenheten på Jordbruksverket.
  Carin Bunnvik, chef på Växtregelenheten på Jordbruksverket. FOTO: Jordbruksverket

  Kan spridas med utsäde

  – Men vad vi vet hitintills är detta inte en fastighet med maskindelning utan gården i Halland har en egen maskinkedja, säger hon.

  En annan spridningsväg för nematoder är via utsäde.

  Vad betyder det här fyndet för odlare i Halland?

  – Det är så svårt att säga. Just nu är det väldigt drastiska åtgärder för den drabbade odlaren och vi har säkrat att nematoden inte sprids från det här fältet. Men vi kan egentligen inte säga om det är odlare i Halland eller odlare som tagit emot samma utsäde som ska vara mer oroliga, säger hon.

  Under 2019 och 2020 har Jordbruksverket inventerat över 200 jordprover och detta är det enda fall där rotgallnematoden M. fallax hittats. Inventeringen är gjord i Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland och Östergötland i områden med mycket potatisodling.

  Fakta om rotgallnematod Meloidogyne fallax

  Rotgallnematoden är en jordlevande nematod som kan leva på många olika typer av växter. Nematoderna angriper bland annat potatis och morötter och lever i rötter och underjordiska växtdelar. De får potatis och andra växter att bilda knutor, så kallade galler, på rötterna. Detta påverkar grödornas förmåga att ta upp vatten och näringsämnen. Knölar och rotfrukter blir buckliga och får även färgförändringar under skalet. I Europa har denna art av rotgallnematoden tidigare hittats i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien och Tyskland.

  Källa: Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen