Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 oktober 2018

  Länsstyrelsen stoppar hans planer

  Linderödsåsen

  Först fick markägaren avslag på att anlägga en våtmark, sedan förbud mot att plantera skog. Länsstyrelsen hänvisar till forn- och kulturminnen på området, men mark- och miljödomstolen kör över länsstyrelsen. Nu ska det prövas i högre instans.

  – Beslutet innebär ju i princip att vi äger marken men har ingen bestämmanderätt över den, suckar Dan Jönsson som har ansvar för lantbruk och viltvård vid Maltesholms slott.

  Det är två slag som utspelas just nu. Dels om markägarens rätt att få bruka marken på ett ekonomiskt rimligt sätt. Dels en juridisk kamp mellan länsstyrelse och domstol om hur miljöbalken ska tolkas.

  Egendomen på Linderödsåsen söder om Kristianstad präglas främst av de 2100 hektaren skog. Men det finns också en mindre andel lågproduktiv jordbruksmark

  – Ska vi införskaffa de maskiner som krävs för att bruka den så kostar det mer än det ger.

   Olönsamt. Kulturmiljön begränsar starkt kalkylen för marken vid Maltesholm. ”Det är trevligt med något som är vackert, men om det inte finns någon ekonomisk täckning, hur ska du då kunna behålla det?”, säger Dan Jönsson på Maltesholm.
  Olönsamt. Kulturmiljön begränsar starkt kalkylen för marken vid Maltesholm. ”Det är trevligt med något som är vackert, men om det inte finns någon ekonomisk täckning, hur ska du då kunna behålla det?”, säger Dan Jönsson på Maltesholm. FOTO: Hans Dahlgren

  Istället ville markägaren arrendera ut en del av marken och anlägga en stödberättigad våtmark på en del, för att förbättra kalkylen. Våtmarken fick sitt stöd av länsstyrelsens vattenenhet, men sedan blev det avslag från avdelningen för kulturmiljö med hänvisning till de många fornlämningar som finns kring den tänkta våtmarken.

  När en arrendator dessutom flaggade för att dra sig ur bestämde man sig för att plantera skog på 37 av hektaren, något som även tidigare övervägts. Det skulle bli en blandning av poppel och olika gransorter. Som sig bör anmälde man den förändrade markanvändningen för samråd enligt miljöbalken till länsstyrelsen i Skåne.

  Enligt Dan Jönsson var det tyst i åtta månader innan länsstyrelsen meddelade att den förbjuder bolaget från att plantera skog. Förutom de många fornlämningarna från brons- och järnåldern finns en drygt 200 år gammal upphöjd kallmurad väg som präglar landskapet. Med skog skulle lämningarna tappa delar av sitt kulturvärde, menade länsstyrelsen.

  – Det är kanske inte vår dröm att plantera skog, men vi måste lägga ekonomiska aspekter på detta, säger Dan Jönsson.

   Kulturminnen. I området finns mängder av fornlämningar från brons- och järnålder. Dessutom den speciella kallmurade Höge väg som började byggas i slutet av 1700-talet.
  Kulturminnen. I området finns mängder av fornlämningar från brons- och järnålder. Dessutom den speciella kallmurade Höge väg som började byggas i slutet av 1700-talet. FOTO: Hans Dahlgren

  Maltesholm överklagade till mark- och miljödomstolen i Växjö som upphävde länsstyrelsens förbud. Domstolen menar att länsstyrelsen inte kunnat visat att naturintressena är tillräckligt skyddsvärda, och att kulturmiljön inte alls ska tas i beaktande när det gäller ett samråd enligt miljöbalken. Nu har länsstyrelsen i sin tur överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen som beviljat prövningstillstånd. Det innebär att utslaget kan få konsekvenser för liknande fall i framtiden.

  För markägaren är kanske den största frustration att inte länsstyrelsen haft någon dialog med dem, där man kunnat hitta eventuella lösningar.

  – Den har varit obefintlig, och det tycker vi är tråkigt. Om man hade haft en dialog med den sökande och sagt: ”vi tycker inte det här är ett bra förslag, men hur tänker ni? Kan vi nånstans mötas halvvägs?” Så hade vi sluppit hela den här processen, säger Dan Jönsson.

  LÄS MER: Tyst från länsstyrelsen

  LÄS MER: Inte solklart hur lagen ska tolkas kring Maltesholm

   Mark- och miljööverdomstolen ska nu ta ställning till hur delar av miljöbalken ska tolkas vid ärenden som rör värdefulla kulturmiljöer.
  Mark- och miljööverdomstolen ska nu ta ställning till hur delar av miljöbalken ska tolkas vid ärenden som rör värdefulla kulturmiljöer. FOTO: Hans Dahlgren

  Maltesholm

  Egendomen består av omkring 2 100 hektar skog och 300 hektar sjöar, ängar och viltåkrar.

  På egendomen bedrivs skogsbruk, jordbruk, jakt, konferensverksamhet och fastighetsuthyrning. Det finns också en vindkraftspark med 18 kraftverk.

  Parken kring slottet är öppen för allmänheten under delar av året.

  Det ursprungliga Maltesholm slott byggdes 1635-1638 av Anna Ramel och Malte Juul.

  Egendomen har gått i arv i 14 generationer och ägs idag av familjen Caroline och Niclas Palmstierna.

  Relaterade artiklar

  Till toppen