Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 februari

  Förlängda utbildningar föreslås

  Regeringen vill lägga ett år till hippolog-, lantmästar- och trädgårdsingenjörutbildningarna. Agronomutbildningen bör bli en termin längre, enligt förslaget.

   Framtidens lantmästare kan få gå ett år längre innan de kan ta ut sin examen. Bilden är från examenshögtiden på SLU Alnarp 2018.
  Framtidens lantmästare kan få gå ett år längre innan de kan ta ut sin examen. Bilden är från examenshögtiden på SLU Alnarp 2018. FOTO: RICKARD NILSSON

  Flera av yrkesutbildningarna inom de gröna näringarna är för korta för att ge studenterna de bästa förutsättningarna på arbetsmarknaden och inför vidare studier, anser regeringen. Därför bör fyra utbildningar förlängas, enligt en promemoria från Näringsdepartementet.

  För att få en examen som hippolog, lantmästare eller trädgårdsingenjör krävs det i dag 120 poäng, motsvarande två års heltidsstudier. Promemorian föreslår att det läggs 60 poäng till de utbildningarna, som då blir treåriga vid heltidsstudier. Agronomutbildningen som i dag omfattar 270 poäng bör utökas till 300 poäng. Enligt promemorian läser majoriteten av agronomstudenterna 300 poäng redan i dag, för att få både en agronom- och en masterexamen.

  Tre av fyra berörda studentkårer på SLU ser positivt på förändringarna. För hippolog- och trädgårdsingenjörstudenterna gör förändringarna ingen större skillnad då de flesta redan lägger till de poäng som nu föreslås bli en obligatorisk del av deras examen. Agronomkåren på Ultuna har inga invändningar mot förlängningen, men vill att studenter ska vara delaktiga i den fortsatta processen och att kurserna som ges för de nya 30 poängen får en verklig nytta för de olika inriktningarna.

  Lantmästarkåren på Alnarp är mer skeptisk till att deras utbildning görs treårig. I dag lockar programmet många studenter som kommer från ett lantbruk, och vill ha en praktisk utbildning som fyller på de kunskaper de redan har.

  – De ser också en viss risk i att en treårig lantmästarutbildning blir ett lightprogram för agronomer. Lantmästarkåren är tydlig med att det ska finnas en skillnad mellan agronomprogrammet och lantmästarprogrammet, säger Alice Ersson, ordförande i SLUs samlade studentkårer, SLUSS.

  Promemorian har skickats ut på remiss. Förändringarna föreslås träda i kraft den 15 april i år, med effekt på de utbildningar som hålls och de examina som utfärdas från och med den 1 januari 2021.

  Relaterade artiklar

  Till toppen