Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 februari

  Stora kostnader för skador av vildsvin

  Vildsvinen kostar jordbruket stora pengar, visar en undersökning från Landshypotek. Ta från viltskadefonderna och ersätt bönderna fullt ut, tycker riksdagspolitikern Monica Haider (S).

   Av de som drabbats av viltskador uppger tre av fyra i undersökningen att vildsvin är orsaken (arkivbild).
  Av de som drabbats av viltskador uppger tre av fyra i undersökningen att vildsvin är orsaken (arkivbild). FOTO: Hussein El-alawi / Sydsvenskan / TT

  Skador från vilt är det som har påverkat företaget mest under 2020. Det svarar 40 procent av de lantbruksföretagare som deltagit i Landshypoteks undersökning ”Sveriges lantbruk hösten 2020”.

  2019 var andelen 32 procent. Då angav i stället 59 procent av deltagarna att förra årets växtodlingssäsong – det vill säga torksommaren 2018 – var det som påverkat lantbruksföretaget mest. I 2020 års undersökning anger 18 procent att föregående års växtodlingssäsong haft störst påverkan.

  Av de som drabbats av viltskador uppger tre av fyra att vildsvin är orsaken. Störst är problemen i Götalands skogsbygder, enligt undersökningen.

  Lantbrukarna har också fått skatta de kostnader som vildsvinsskadorna fört med sig, till exempel skördebortfall, maskinskador och kostnader för extraarbete. I genomsnitt anges kostnaden 45 000 kronor per företag.

  För mjölkbönder med mer än 25 kor landar snittkostnaden på 83 000 kronor. Den högsta summan som någon lantbrukare i undersökningen uppgett är 1 miljon kronor.

  Förslag om regelverksändring

  Ett av de mest utsatta länen när det gäller vildsvinsskador är Kronoberg. Där kostar skadorna i genomsnitt 69 000 kronor, enligt riksdagspolitikern Monica Haider (S). De förslag som lagts fram för att öka konsumtionen av vildsvinskött räcker därför inte till, anser hon – det krävs enligt henne andra grepp också.

   Monica Haider anser att bönderna bör ersättas fullt ut för skador orsakade av vildsvin.
  Monica Haider anser att bönderna bör ersättas fullt ut för skador orsakade av vildsvin. FOTO: Riksdagen

  I en motion till riksdagen har hon föreslagit att regelverket för viltskadefonderna ska ändras. I dag ger de bara ersättning för viltskador orsakade av djur som inte är jaktbara, men de borde även omfatta skador som förorsakats av vildsvin, tycker hon.

  Det kommer att kosta stora pengar att finansiera i så fall, var ska man ta dem?

  – Man skulle kunna höja priset för jaktkort, men det bästa är nog att avsätta pengar i budgeten, säger Monica Haider.

  Motionen är förankrad hos Socialdemokraterna i miljö- och jordbruksutskottet. Men hon hoppas förstås på ett bredare stöd.

  – Det här är ett stort problem som kostar mycket för många jordbrukare. Och även om det inte är en långsiktig lösning så kan de hållas skadelösa, säger hon och fortsätter:

  – Men för en hållbar lösning är det bara en sak som gäller. Att skjuta mer vildsvin. Men det är ett svårjagat vilt.

  Skulle skottpeng vara ett alternativ?

  – Jag är inte säker på att det skulle ge ett bra resultat. Det kan motivera vissa att hålla uppe stammen också.

  Monica Haider är själv jägare och har suttit på pass några gånger. Det har dock inte blivit några fällda vildsvin för hennes del ännu.

  – Det går åt många manstimmar per gris. I januari var vi ute hela jaktlaget på 17 personer en hel dag och vi fick bara en.

  Landshypoteks undersökning

  Mätningen Sveriges lantbruk hösten 2020 har genomförts av Landja Marknadsanalys/NUI AB på uppdrag av Landshypotek Bank. Undersökningen har gjorts varje vår och höst sedan 1973.

  Undersökningen skickades ut till 1 000 personer som driver lantbruksfastigheter med mer än 10 hektar åker. Urvalet är slumpmässigt och görs ur Statistiska Centralbyråns Lantbruksregister. Efter att urvalet rensats för faktorer som att lantbruket sålts eller lagts ned, eller att mottagaren avlidit, uppgick nettourvalet till 868 personer. Av dessa har 550 svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 63 procent.

  Vildsvinsskador

  Vildsvin orsakar kostnader för jordbruket på omkring 1,1 miljarder kronor per år, enligt beräkningar från Sveriges lantbruksuniversitet. Naturvårdsverket har som mål att summan ska vara under 500 miljoner kronor till år 2025.

  ATL TV:Han jagar vildsvin varje dag

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen