Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 maj 2019

  ”Skyddet av brukningsvärd jord en viktig princip”

  Regeringen ska bli tydligare med var det är lämpligt att bygga på jordbruksmark och inte. Men det kommer att fortsätta att vara en kommunal fråga, enligt Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

   I takt med att klimatförändringarna försämrar odlingsförutsättningarna i andra delar av världen kan vår jordbruksproduktion få allt större betydelse, konstaterar landsbygdsminister Jennie Nilsson.
  I takt med att klimatförändringarna försämrar odlingsförutsättningarna i andra delar av världen kan vår jordbruksproduktion få allt större betydelse, konstaterar landsbygdsminister Jennie Nilsson. FOTO: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  På flera håll i landet har kommuner planer på att förvandla åkermark till bostadsområden eller olika typer av industrimark. ATL har skrivit om vad som är på gång i Värnamo och Norrköping.

  En av de som reagerat på hur kommunerna hanterar byggplaner på jordbruksmark är Anders Larsson, lektor på SLU. Han anser att Sverige har Europas svagaste lagar när det gäller att skydda åkermark:

  – Vi har absolut mest asfalt per person i detta glesbefolkade land. Att bygga på jordbruksmark är totalt onödigt, säger han till ATL.

  Begränsad resurs

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson svarar nu via sin pressekreterare på hur hon ser på att stadsnära åkermark tas i anspråk för byggnationer och när är det rimligt att exploatera jordbruksmark för det syftet:

  ”Jordbruksmarken är en begränsad resurs som är avgörande för livsmedelsförsörjningen. Skyddet av brukningsvärd jord är därför en viktig princip som regeringen självklart värnar om. Produktiv jordbruksmark är en förutsättning för livskraftig livsmedelsproduktion och för att jordbruksföretag ska kunna växa.”

  Stort kommunalt ansvar

  Landsbygdsministern lyfter dock upp att kommunerna själva har ansvaret för nybyggnationer.

  ”Samtidigt finns ett stort behov av fler bostäder på många platser. Detta är en kommunal angelägenhet och det vilar ett stort ansvar på kommunerna för var och hur nybyggnationer sker. Kommunerna har ett starkt mandat för att planera för byggande men också ansvar för hänsyn och avvägningar mellan olika värden och intressen enligt de bestämmelser som gäller.”

  Går det begränsa den typen av exploatering i framtiden?

  ”Regeringen har beslutat om en översiktsplaneringsutredning som bland annat syftar till att kommunerna ska vara tydliga i sina intentioner för hur mark- och vattenområden ska användas och hur olika samhällsintressen ska beaktas i planeringen. Enligt förslagen bör staten också bli tydligare i sin återkoppling till kommunerna, och regeringens ambition är att bli tydligare var bostadsbyggande kan ske”, svarar Jennie Nilsson via sin pressekreterare.

  Klimatförändringar

  I takt med att klimatförändringarna försämrar odlingsförutsättningarna i andra delar av världen kan vår jordbruksproduktion få allt större betydelse, konstaterar Jennie Nilsson:

  ”Därför är det viktigt ur ett långsiktigt samhällsperspektiv att vi har ett bra system för att skydda jordbruksmarken samtidigt som vi kan säkerställa behoven av bostäder.”

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen