Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 23 mars

  Landsbygdsministern: Inte uteslutet med mer stöd till lantbruket

  Lantbrukare får rätt till barnomsorg om skolorna stängs. Men landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) utesluter inte fler stödåtgärder till lantbruket på grund av coronautbrottet.

   Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). FOTO: Claudio Bresciani/TT

  I torsdags infördes den nya lag som ger regeringen möjlighet att stänga skolor och fritidshem vid extraordinära händelser, som till exempel det pågående utbrottet av covid–19.

  Dagen därpå kom beskedet att livsmedelssektorn klassas som samhällsviktig. Kommer ett beslut om att grund- och förskolor ska stängas omfattas därmed lantbrukarna av rätten till barnomsorg.

  Men det ska inte ses som att lantbruket alltid klassas som samhällsviktigt, enligt landsbygdsminister Jennie Nilsson.

  – Beslutet är kopplat till att skolorna eventuellt stänger, säger hon till ATL.

  Läs också: Besked: Livsmedelssektorn är samhällsviktig

  Definition av lantbrukare inte fastslagen

  Vilka som ska anses vara lantbrukare och därmed omfattas av rätten till barnomsorg är inte heller helt fastslaget, enligt landsbygdsministern.

  Det finns en definition hos länsstyrelsen som säger att gränsen går vid de som har minst fem hektar jordbruksmark. Men det är upp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och kommunerna att ta diskussionen om mindre produktionsenheter ska räknas in, enligt Jennie Nilsson.

   Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).
  Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). FOTO: Mikkel Ørstedholm

  Det är också de som ska avgöra om andra funktioner ska klassas som samhällsviktiga, som behövs för att lantbrukarna ska klara av uppdraget att producera mat: Till exempel verkstäder och foderproducenter.

  – MSB och länsstyrelserna ska titta på vilka underleverantörer som kan omfattas av fredagens besked, säger Jennie Nilsson.

  MSB räknar med att ha en föreskrift om vilka typer av verksamheter som omfattas klara tidigast i mitten av veckan.

  Kommer det någon annan form av coronarelaterat stöd till lantbruket?

  – Utbrottet är en stor utmaning för hela samhället och det finns ett antal åtgärder som är riktade till näringslivet. Jag utesluter inte att det kan bli åtgärder riktade direkt till lantbruket. Men exakt vilka är för tidigt att säga något om ännu, säger Jennie Nilsson.

  Landsbygdsministern har haft tät kontakt med aktörer inom livsmedelssektorn sedan coronakrisen började ta fart för att få indikationer om det kan bli svårigheter med matförsörjningen. Och det är det inte i närtid, är hennes bild.

  – Blir det problem beror det på logistiska orsaker.

  ”Bra av regeringen”

  En av de aktörer som står i ständig kontakt med regeringen är LRF. Näringsdepartementet har inrättat en samverkansgrupp där företrädare för regeringen två gånger i veckan möter ett antal branschorganisationer, varav LRF är en, samt bland annat Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket för att diskutera coronautbrottets påverkan på livsmedelsförsörjningen.

   LRF:s vd Anna Karin Hatt.
  LRF:s vd Anna Karin Hatt. FOTO: Rasmus Lundgren

  Anna Karin Hatt, VD för LRF, ser positivt på beslutet att lantbrukare får rätt till barnomsorg om för- och grundskolor stängs:

  ”Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever. Nu är det nödvändigt att lantbrukets personal ges förutsättningar att kunna gå till jobbet precis som vanligt”, säger hon i ett pressmeddelande.

  Svårt med utländsk arbetskraft

  En annan konsekvens av åtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset är att det har blivit svårare att ta sig till Sverige för den utländska arbetskraft som behövs för allt från trädgårdsodling till skogsplantering.

  Landsbygdsministern säger till ATL att hon är medveten om problemet, men att det inte finns mycket att göra från regeringens sida då frågan ligger på EU-nivå. Finns inte arbetskraft från utlandet kanske de som permitteras från andra sektorer, till exempel besöksnäringen, kan ta över uppgifterna, menar landsbygdsministern.

  Läs mer: De senaste artiklarna om coronaviruset

  Relaterade artiklar

  Till toppen