Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 maj 2018

  "Landsbygden får betala priset"

  Under dagens interpellationsdebatt i riksdagen fick landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) det hett om öronen. Det handlade om vargens vara eller icke vara på svenska landsbygden.

  Vargens vara eller icke vara har debatterats flitigt den senaste tiden. Inte minst till följd av de vargangrepp som bland annat drabbat djurhållarna på gården Molstaberg i Mölnbo, något som ATL tidigare har rapporterat.

  Under måndagens interpellationsdebatt i riksdagen möttes Sten Bergheden (M), Magnus Oscarsson (KD) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i debatt om vargstammen. Bergheden och Oscarsson riktade skarp kritik mot den nuvarande regeringens sätt att hantera vargfrågan.

  FOTO: Maria Törner
   Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). FOTO: Camilla Olsson

  ”Landsbygden får betala priset”

  Bland annat lyftes det faktum att vargstammen i dag består av 355 vargar, trots att man när den nya rovdjursförvaltningen spikades 2013, kom överens om att stammen skulle ligga på mellan 170 och 270 vargar.

  – I Mellansverige finns en oerhört stor koncentration av varg och det är också den delen av landet som är mest drabbad. Detta belastar djurhållningen, jakten och landsbygden och det blir en helt orimlig situation i dessa områden. I dag har vi för många vargar och landsbygden får betala priset, sade Sten Bergheden under debatten.

  Men enligt Sven-Erik Bucht har den nuvarande regeringen inte haft det lätt eftersom de har behövt städa upp i rovdjurspolitiken som under Alliansen styre präglades av det som Bucht beskriver som ”totalkaos”.

  – När vi tillträdde var det totalkaos i rovdjursjakten. Gång på gång avbröts jakten och ingen jakt kom till stånd. Vi har skapat ordning och reda och vidtagit många åtgärder, sade Sven-Erik Bucht.

  Vargstammen minskar

  Under mandatperioden har anslaget för rovdjursskador och förebyggande åtgärder höjts med 40 procent till 52 miljoner kronor under 2018, konstaterade Sven-Erik Bucht. Utöver det har man bestämt att beslut om skyddsjakt ska hanteras skyndsamt och ska fattas vid varje länsstyrelse. Naturvårdsverket har fått det övergripande nationella ansvaret att se till att det finns ekonomiska medel för förebyggande åtgärder som till exempel att stängsla, och för att ersätta de som drabbas.

  Och vargstammen minskar, påpekade ministern

  – Det låter på ledamöterna som att det finns hur många vargar som helst och överallt i vårt land. Så är inte fallet. Enligt den senaste räkningen finns 355 vargar, förra året hade vi 415. Under Alliansregeringens styre sköts 22 vargar, och under den nuvarande regeringens mandatperiod sköts 98 vargar. Det är viktigt att vi ser helheten, sade Sven-Erik Bucht.

  Men Sten Bergheden (M) och Magnus Oscarsson (KD) var inte nöjda med ministerns svar. Alltför stort ansvar ligger i dag på enskilda djurhållare, menar de, och lyfte vargangreppen på Molstaberg som ett exempel.

  Beredda lägga ner verksamheten

  – Vargangrepp orsakar stora problem för djurhållare. Enligt den rovdjurspolitik som Sverige driver ska vi ha en gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammarna, samtidigt som tamdjurshållningen inte ska försvåras. Socioekonomisk hänsyn ska också tas. Men nu är djurhållarna på Molstaberg beredda att lägga ner till följd av upprepade rovdjursangrepp, deras tamdjurshållning har försvårats. Så hur är det möjligt att myndigheterna inte följer det som riksdagen kom överens om 2013? frågade Magnus Oscarsson.

  Att gårdar tvingas lägga ned sin verksamhet är dels orättvist mot ägarna och problematiskt för företagandet på landsbygden och dessutom är det ett steg bakåt för svensk livsmedelsförsörjning, menade debattörerna.

  – Vi kan inte stängsla in alla våra beteshagar med staket som både är extremt dyra och orimliga i landskapet. Vi måste i stället ta tag i problemet på allvar och hålla stammen på en för alla rilig nivå. Är det rimligt att det är djurägaren som ska ta hela ansvaret om en varg kommer in i hagarna? frågade sig Sten Bergheden.

  Sven-Erik Bucht kan inte uttala sig om enskilda fall som Molstaberg, sade han. Inte heller kan han ha några synpunkter på länsstyrelsernas eller domstolens hantering av enskilda ärenden. Samtidigt uttryckte Bucht att han djupt beklagar det som har hänt på gården och att verksamheter på landsbygden läggs ner.

  ”Det är fruktansvärt”

  – Jag själv har varit fårägare under många, många år så jag vet hur det är. Det är fruktansvärt när sådant här händer. Ingenting annat går att säga om det. Regeringens ambition har varit bringa ordning i rovdjursförvaltningen, den måste vara hållbar och den måste vara effektiv. Och den måste hanteras nära, på regionala nivån. Jag tror på den modellen.

  – Vi har tagit ansvar. Det är det som gör att det i dag bedrivs en licensjakt.

  Se hela debatten här.

  LÄS OCKSÅ: ”Vi vill att staten ska ta sitt ansvar”LÄS OCKSÅ: Låt Molstaberg bli en vändpunkt

  Relaterade artiklar

  Till toppen