Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 maj 2018

  Läge prissäkra ny skörd

  Marknadsutsikterna för raps ser mörk ut men få lantbrukare har ännu säkrat priset. På vete är utsikterna just nu ljusare men även här kan det vara läge att göra affärer på den nya skörden.

   Även om inte alla höstrapsfält i år är lika fina som på Råbelöfs gods som visades på Höstrapsdagen är det läge att prissäkra en del av förväntande skörden menar Johannes Åkerblom, spannmålsinköpare Lantmännen Lantbruk.
  Bild 1/2 Även om inte alla höstrapsfält i år är lika fina som på Råbelöfs gods som visades på Höstrapsdagen är det läge att prissäkra en del av förväntande skörden menar Johannes Åkerblom, spannmålsinköpare Lantmännen Lantbruk. FOTO: Malin Eborn
   Erik-Wildt Persson, VD på Kristianstadortens Lagerhusförening, KLF, tror att priserna på rapsfrö kan falla mer. Om han själv hade varit lantbrukare hade han prissäkrat hälften av skörden nu.
  Bild 2/2 Erik-Wildt Persson, VD på Kristianstadortens Lagerhusförening, KLF, tror att priserna på rapsfrö kan falla mer. Om han själv hade varit lantbrukare hade han prissäkrat hälften av skörden nu.

  Den besvärliga hösten, oro för att grödan skulle utvintra och varierande skick på fält i vår har troligen fått många lantbrukare att avvakta med att prissäkra höstrapsen. Marknaden har också varit fallande de senaste månaderna vilket gör det svårare att ta säljbeslut. Men att fortsätta avvakta nu innebär också en stor risk.

  – Jag tror tyvärr att vi inom en rätt så snar framtid kommer att få se tre kronor och där under för rapsen. Hade jag varit odlare har jag sålt upp till 50 procent av kommande skörd, säger Erik-Wildt Persson, VD på Kristianstadortens Lagerhusförening, KLF.

  Minskad efterfrågan

  Minskad förväntad skörd i norra Europa kompenseras av en högre skörd i södra Europa och den totala produktionen i EU kan enligt prognoserna bli högre än förra året. Även i andra viktiga produktionsområden som Svartahavsregionen och Kanada väntas produktionen öka.

  – Tittar man bara på antal producerade ton skulle kanske marknaden kunna hantera detta, men problemen på rapsmarknaden ligger i efterfrågan, säger Erik Wildt-Persson, KLF.

  Bakgrunden är att billig, argentinsk, sojabaserad biodiesel väller in sedan EU förra året tog bort tull på varan efter ett utslag i WTO. Detta har lett till att biodieselanläggningar i EU stängt ner eller infört tillfälliga produktionsstopp.

  Det är en viktig orsak till att rapspriset på euronextbörsen i Paris har varit i fallande trend de senaste månaderna. Däremot har en försvagad svensk krona hjälpt upp betalningen till svenska lantbrukare och gör att prisutvecklingen ser betydligt mer positiv ut här. Men även på BM Agri och på Lantmännen delar man synen om prisnegativa marknadsutsikter för rapsen och att det kan läge att prissäkra delar av skörden nu.

  – Att inte göra någonting är att satsa allt på att priset är det samma eller högre den dagen man som lantbrukare ska leverera och det ser inte ut att bli så när vi tittar framåt, säger Johannes Åkerblom, ansvarig för spannmålsinköp på Lantmännen.

  Bra läge att säkra börspris på vete

  Jämfört med förra året har lantbrukare totalt sett sålt en större andel av den nya skörden, men försäljningen har framför allt varit inriktad på spannmål, inte på oljeväxter, berättar han. När det gäller vete har det också skett en del finansiell terminssäkring när börspriset drivits upp av ökad väderoro.

  Framför allt gäller oron veteproduktion i USA där torka och försenad vårsådd på grund av kyla driver upp priserna. Men även viss väderoro i Svartahavsområdet har påverkat marknaden positivt. Liksom som för rapsen har den svaga svenska kronan lyft det svenska vetepriset. Vid väderoro tenderar börspriserna att gå upp mer än priserna på den fysiska marknaden. Marsterminen och majterminen 2019 för vete på euronextbörsen i Paris ligger ungefär på 180 euro per ton vilket ger ett pris på cirka 1900 kronor per ton.

  Väntan på USDA

  – Det vara flera år sedan vi hade ett så högt börspris i svenska kronor. Det ger en bra möjlighet för lantbrukare att säkra på en hög nivå, säger Mats Eriksson på BM Agri.

  Globalt inväntar nu marknaden USDA:s första prognos för den nya skördesäsongen globalt vilket kan komma att påverka prisutvecklingen i slutet på veckan.

  – Men mer talar just nu för bestående höga priser på spannmål jämfört med oljeväxter, både sett till fundamenta drivet av väderoro och den tekniska prisutvecklingen, säger Johannes Åkerblom, Lantmännen.

  Samtidigt ska man vara medveten om att det återstår långt tid innan skörden är genomförd, tillägger han.

  Fallande rapsfröpriser i euro men stigande i svenska kronor ger bra tillfälle att säkra priset Novemberterminen (rapsfrö) på euronextbörsen i Paris. Källa: Handelsbanken, grönt kurs euro/ton, rött kurs SEK/ton.

  LÄS OCKSÅ: Handelskrig och hot måste tas på allvarLÄS OCKSÅ: Slutkunden var en kvarn i Tyskland

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen