Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 april

  Lagbrott att låta djur leva till varje pris

  På landets djurfristäder vill aktivister ge hundar, katter och i vissa fall lantbruksdjur ett annat liv. Men deras syn på djurhållning strider i vissa fall mot djurskyddslagen, visar ATL:s granskning.

  – Djur som lider ska avlivas eller behandlas av veterinär. Där är djurskyddslagen supertydlig, säger Elisabeth Schöning på länsstyrelsen i Uppsala.

  Djur ska respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv, anser djurrättsrörelsen.

  Den föreståndare på en djurfristad som i januari fick djurförbud tycker att ett visst mått av lidande är acceptabelt om djurets upplevda livskvalitet överväger. Enligt länsstyrelsens beslut säger hon sig kunna se i djurets ögon om det vill leva. Hon säger också att ett lidande på en djurfristad är mer acceptabelt än på en produktionsgård, eftersom djuren på en fristad ”lider för sin egen skull”.

  Men grundinställningen ”att låta djur leva till varje pris står i stark kontrast till djurskyddslagens intention att djur ska skyddas mot onödigt lidande”, skriver länsstyrelsen i beslutet.

  Kollegorna får medhåll av Elisabeth Schöning, chef för veterinärenheten på länsstyrelsen i Uppsala.

  – Ett sådant synsätt som du beskriver är inte alls förenligt med svensk lagstiftning. Djur som är så pass dåliga att de behöver avlivas ska avlivas, säger hon.

   ”Djur som är så pass dåliga att de behöver avlivas ska avlivas”, säger Elisabeth Schöning, enhetschef för veterinärenheten på Länsstyrelsen i Uppsala.
  ”Djur som är så pass dåliga att de behöver avlivas ska avlivas”, säger Elisabeth Schöning, enhetschef för veterinärenheten på Länsstyrelsen i Uppsala. FOTO: Börge Nilsson

  I Uppsala finns vad Elisabeth Schöning vet inga formella djurfristäder. Däremot finns det människor som samlar på sig djur av olika slag och som har samma synsätt som djurfristaden.

  – Det här dyker upp då och då. Det finns de med inställningen att djur har rätt att leva fram till den dag de själva dör. Sedan är det en glidande skala till dem som inte orkar inse att deras djur är så sjukt att det behöver avlivas. Då kan man vara rädd för att åka till veterinär för att man inte vill höra att veterinären tycker djuret ska avlivas.

  I en postning på Facebook mer än antyder den djurfristadsföreståndare som fick djurförbud att hon drivit ett djurhospice ”i hemlighet för att det är olagligt att vara gammal o sjuk om man är får i Sverige”. Hon har också undvikit att kalla på veterinär för ”om det kommer en veterinär som jobbar i djurfabriker till vardags så dömer de ut äldre djur”.

  ”Djur är inte människor”

  Elisabeth Schöning på länsstyrelsen i Uppsala betonar att veterinärens uppfattning är ofta grunden till beslut.

  – Det är deras bedömning vi förlitar oss på och det är det man som djurhållare måste följa. Om man har ett djur och upptäcker att det är sjukt eller skadat så behöver man visa upp djuret för veterinär som bedömer om det går att behandla eller lindra. Annars ska man avliva djuret.

  Att djur och människor borde ha samma rättigheter när de blir gamla och sjuka är en inställning som djurskyddsinspektörerna möter regelbundet.

  – Vi försöker vara så tydliga som möjligt och informera om hur det ser ut. Djur har en lagstiftning, de är inte människor. De har rätt att somna in när det blir för svårt för dem, säger Elisabeth Schöning på länsstyrelsen i Uppsala.

  Men att djur ska sluta sina dagar i ett långvårdsliv trots att de lider är ingen gängse åsikt inom djurrätten.

  Föreningen Djurens rätt, som är landets största djurrättsorganisation, tycker det är viktigt att hörsamma veterinärers och länsstyrelsers bedömningar.

  – Djurens rätt är inte emot avlivning för att förhindra lidande, säger kommunikationschef Linn Åkesson.

  Föreningen ställer sig bakom djurskyddslagens skrivningar om avlivning när behandling inte är möjlig.

  – Det är en högst rimlig tolkning från vårt perspektiv och där väger veterinärers bedömning om varje djurindivids lidande och framtida utsikter att bli frisk mycket tungt, säger Linn Åkesson.

  ATL har utan framgång sökt föreståndaren för djurfristaden.

  LÄS HELA GRANSKNINGEN:Djurfristaden lät lantbruksdjuren lidaDjurfristaden prisades – nu tar aktivisterna avståndLänsstyrelsen trodde djurfristaden skulle avvecklasMisstänkt vanvård på djurhem för lantbruksdjur

  Fakta: Så säger djurskyddslagen om avlivning av skadade eller sjuka djur

  Under rubriken ”Vård av skadade eller sjuka djur” står det så här i fjärde kapitlet av djurskyddslagen (2018:1192):

  1 § Ett djur som är skadat eller sjukt ska snarast ges nödvändig vård eller avlivas. Om ett djur på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska vård snarast ges eller andra lämpliga åtgärder snarast vidtas.

  Om skadan eller sjukdomen är så svår att djuren utsätts för allvarligt lidande som inte kan lindras, ska djuret avlivas.

  Vid behov ska vården ges av en veterinär eller av någon annan som tillhör djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen