Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 april 2017

  Låga vattennivåer sjunker

  Enligt SGU:s mätningar har grundvattennivåerna sjunkit ytterligare. Stora områden har mycket under normala nivåer i både små och stora magasin.

   Mätningskartor för april.
  Bild 1/2 Mätningskartor för april. FOTO: SGU
   Mätningskartor för mars.
  Bild 2/2 Mätningskartor för mars. FOTO: SGU

  I Götaland har nivåerna i de små grundvattenmagasinen sjunkit med cirka 20 centimeter sedan mätningen i mars, rapporterar SGU.

  I de östra delarna av Syd- och Mellansverige är nivåerna i grundvattenmagasinen mycket under det normala.

  ”De södra delarna av Norrlandskusten, östra Svealand och östra Götaland har nivåer som för årstiden är mycket under de normala.” Skriver SGU.

  Det är framför allt de små magasinen som nivåerna har sjunkit, i de stora magasinen är vattennivåerna till stor del oförändrade. De ligger under eller mycket under det normala förutom i Nordligaste norrland där man har nivåer nära eller över det normala.

  Det krävs mycket stora nederbördsmängder under lång tid, för att grundvattennivåerna ska hinna återhämta sig till normal nivå innan sommaren.

  Relaterade artiklar

  Till toppen