Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 23 augusti 2017

  Låga nivåer av DON

  Den senaste veckans analyser visar på låga nivåer av DON i skörden så här långt. Undantaget är enstaka havrelass från västra Sverige som börjat närma sig gränsen för livsmedelsklassning.

   Hittills ser det bra ut för havreskörden, DON-halterna är låga, förklarar Erik Hartman, vd för branschorganisationen Foder & Spannmål.
  Hittills ser det bra ut för havreskörden, DON-halterna är låga, förklarar Erik Hartman, vd för branschorganisationen Foder & Spannmål.

  Cirka 1 000 analyser på förekomsten av DON är hittills gjorda och 700 av dem på havre.

  Analyserna av årets havreskörd visar att enstaka lass har en DON-halt nära gränsen för livsmedel på 1 750 mikrogram per kilo.

  – Det handlar om ett fåtal lass från områden som tidigare haft problem med DON. Det är några lass som börjat klättra upp framförallt från områden längs västkusten, säger Erik Hartman, VD på branschföreningen Foder & Spannmål som administrerar analyserna.

  Störst risk med havre

  När det gäller vete ligger gränsen för livsmedel på 1 250 mikrogram per kilo. Inget prov har legat i närheten av gränsvärdet så här långt. Risken bedöms vara störst i havre.

  – Havreskörden är ännu väldigt liten och tittar vi på den havre som nu är tröskad så är det den tidigaste mogna havren som är tagen. När vi kommer ut i skogs- mellanbygder och lite sen sådd ökar ju riskfaktorn för högre DON-halter, säger Erik Hartman.

  Han påminner om förra hösten då skörden inleddes med låga DON-tal för att bli ett problem i vissa områden vid slutet av skörden.

  Faran ännu inte över

  – Därför kan vi på intet sätt blåsa faran över. Blir det blött och lite varmt finns större risk för att DON-halterna kommer att börja stiga, speciellt om vi får slagregn och spannmålen blir liggande på backen, säger han.

  Av alla de 9 000 prover som togs 2016 visade 6 procent av havreanalyserna värden över gränsvärdet sett över hela säsongen.

  – Men i utsatta områden i slutet av säsongen låg siffran i stället på 20-30 procent av havren som varit dålig, säger Erik Hartman.

  Fakta. DON

  Havre som ligger över gränsen på 1 750 mikrogram per kilo får inte användas till livsmedel. Då kan det till exempel användas till foder. Här ligger riktvärdet på 8 000 mikrogram per kilo enligt en rekommendation från EU. Samtidigt är vissa djurslag är känsliga för DON. Till exempel gris är väldigt känslig medan idisslande djur är mindre känsliga.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen