Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 augusti 2017

  Låga DON-halter i skörden

  Förekomsten av DON är fortsatt stabil och på en låg nivå. Hittills har ett enda lass av 2 200 provtagningar i havre visat på halter över gränsvärdet.

   Förekomsten av DON är fortsatt stabil och på en låg nivå. Hittills har ett enda lass av 2200 provtagningar i havre visat på halter över gränsvärdet.
  Förekomsten av DON är fortsatt stabil och på en låg nivå. Hittills har ett enda lass av 2200 provtagningar i havre visat på halter över gränsvärdet. FOTO: Mostphotos

  När lite drygt hälften av havren är kvar att tröska i landet visar Foder & Spannmåls analyser på låga DON-halter för skörden 2017.

  – Tidigare år har vi haft en tydlig rörelse uppåt i det här skedet av skörden. Så är inte fallet hittills i år, men det är absolut för tidigt att blåsa faran över, säger Erik Hartman, vd på Foder & Spannmål.

  Mycket kvar att tröska

  Han understryker att det i vissa områden, som Värmland och skogslänen, kan återstå 75-80 procent av havren att tröska. Dessutom har de senaste dagarna bjudit på varmt och fuktigt väder vilket kan ge anledning till viss oro.

  – Tiden är en faktor men lika viktigt är vädret och de senaste dagarnas värme ökar risken för stigande DON-halter, säger Erik Hartman.

  80 procent havre

  Hittills har drygt 2 700 mykotoxinanalyser gjorts på spannmålsprover från spannmålsmottagningar runt om i Sverige.

  Cirka 80 procent av alla analyser avser havre, den gröda som tidigare år visat sig vara mest känslig i DON-hänseende. Resultaten visar på fortsatt låg förekomst av DON i såväl havre som i övriga spannmålsslag.

  Endast en havreanalys ligger över gränsvärdet för livsmedel på 1 750 mikrogram per kilo. Lasset kom från Västergötland.

  Enligt Erik Hartman är det viktigt att skördad havre nu snabbt torkas ner till lagringsbar vattenhalt för att minimera riskerna.

  VIDEO:

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen