Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 maj 2017

  "Kurvorna pekar uppåt", Anders Källström

  Mycket pekar uppåt nu, menade en positiv LRF-vd Anders Källström när han presenterade LRF:s ekonomiska resultat för 2016 vid dagens stämma. Bland annat var medlemsintäkterna rekordhöga i fjol.

  Det var mycket positivt som Anders Källström kunde peka på i sitt vd-tal, inte minst resultatutvecklingen i dotterbolagen och medlemsintäkterna, som vid sidan av intäkterna från finansförvaltningen ska finansiera LRF:s arbete.

  – Vi har en stark balansräkning som ger oss de resurser vi behöver framöver, sa Anders Källström.

  Soliditeten ökade också i fjol till 60 procent från 55 procent året innan och det är ett mått på hur finansiellt starkt LRF är på sikt och vilka resurser man har att hantera de risker man kan ta.

  – Tar vi för mycket eller för lite risk? De senaste 25 åren och även i fjol har vi (finansverksamheten) slagit benchmark, gav Anders Källström som svar på sin egen fråga.

  Verksamheten gav plus

  Affärsverksamheten gav sammanlagt ett plus i fjol men två bolag, By:gruppen och Macklean gick fortfarande back. Men året har börjat bättre, sa Anders Källström. By:gruppens förlustverksamhet i Kungens Kurva i Stockholm är från och med nu avvecklad och Macklean visar plus hittills i år.

  – Både By:gruppen och Macklean ska visa svarta siffror i år, sa Anders Källström på en fråga från stämman.

  80 miljoner per år

  Målet är att affärsverksamheten ska generera ett överskott kring 80 miljoner kronor per år.

  Medlemsintäkterna ska också vara med och finansiera LRF:s verksamhet och de var trots ett lägre antal medlemmar rekordhöga 215 miljoner kronor i fjol. Nu väntas också stämman fatta beslut om att utöka gruppen organisationsmedlemmar genom att godkänna även aktiebolag som organisationsmedlemmar.

  Inte vinstdrivande

  Anders Källström poängterade att sammantaget ska LRF inte vara en vinstdrivande organisation utan att intäkterna ska användas för att utföra de lobbyarbeten och annan medlemsnytta som medlemmarna uttalat att man ska göra. Bland de arbeten LRF utfört under fjolåret nämnde han Det goda ägandet (som ska ena syd och nord, liten och stor) Maten ska smaka bra i magen (kampanj för svenskproducerade livsmedel); En hand bakom varje träd (underlätta privat ägande i skogen); Tillsammansveckan och inte minst, varit med och lagt grunden för en nationell livsmedelsstrategi och påbörjat arbetet med att skissa på konturerna för ett nationellt skogsprogram.

  När det gäller livsmedelsstrategin varnade dock Anders Källström de församlade för att tro att jobbet nu var gjort när riksdagens förhoppningsvis klubbar strategin innan sommaren.

  – Vi får inte slå oss till ro utan nu se till det verkligen händer något. Att ställa ansvariga till svars och vara med och påverka så att målet om ett produktionsvärde på gårdsnivå på 130 miljarder kronor 2030 blir verkligt.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen