Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 juni 2017

  Här är kungens planer för lantbruket

  Stenhammar.

  Stenhammars gods har stora planer för avelsbesättningen. Och kungafamiljen tar aktiv del i arbetet. För ATL berättar kung Carl Gustaf och prins Carl Philip öppenhjärtigt om sitt engagemang för lantbruket, planerna för godset samt vem som blir Stenhammars nästa arrendator.

   Ny teknik. Under Stenhammardagen fick kung Carl XVI Gustaf bland annat en uppvisning i hur John Deere arbetar med uppkopplad kundsupport.
  Ny teknik. Under Stenhammardagen fick kung Carl XVI Gustaf bland annat en uppvisning i hur John Deere arbetar med uppkopplad kundsupport. FOTO: David Larsson

  Stenhammarsdagen är en årlig tradition. Då samlas ett 100-tal inbjudna gäster för seminarium och exkursion på godset som sedan 1965 arrenderas av kung Carl XVI Gustaf.

  – Vi var ju rätt ofta här när barnen var små, innan vi flyttade ut till Drottningholm. Sen hade man ju mer tillgång till naturen så då var behovet av att åka ut hit inte riktigt på samma sätt, så då tappade vi det lite. Men nu försöker jag att vara här så mycket som möjligt, berättar han när ATL träffar honom och prins Carl Philip i samband med Stenhammardagen tidigare i veckan.

   Mötesplats. Stenhammardagen är ett årligt återkommande event med ett hundratal inbjudna gäster. I år besöktes kung Carl Gustaf bland andra av docent Per Frankelius vid Linköpings universitet som berättade om jordbrukets teknikutveckling.
  Mötesplats. Stenhammardagen är ett årligt återkommande event med ett hundratal inbjudna gäster. I år besöktes kung Carl Gustaf bland andra av docent Per Frankelius vid Linköpings universitet som berättade om jordbrukets teknikutveckling. FOTO: David Larsson

  Det återuppväckta engagemanget i Stenhammar kan till stor del tillskrivas den investering i nötköttsproduktionen som påbörjades 2005.

  Då byggdes nya moderna stallar som i dag hyser cirka 250 dikor av raserna simmental, röd angus och korsningar.

  – Det började egentligen med de här naturbetesmarkerna. Om man ska behålla dem behövs mulen. Och i och med att man fick EU-stöd för att hålla dem öppna kunde man kanske chansa på att bygga upp det här, säger kungen och berättar att cirka 70 hektar naturbetesmarker har restaurerats.

   Blickar framåt. Kung Carl XVI Gustaf och prins Carl Philip är båda aktiva i driften av Stenhammars gods och uppskattar att följa uppbyggnaden av gårdens dikobesättning.
  Blickar framåt. Kung Carl XVI Gustaf och prins Carl Philip är båda aktiva i driften av Stenhammars gods och uppskattar att följa uppbyggnaden av gårdens dikobesättning. FOTO: David Larsson

  Återskapa det som varit

  Till sin hjälp har kungen och prinsen bland annat haft Urban Emanuelsson från SLU som har lett exkursioner över markerna.

  – Då går vi runt på markerna och så visar han att här är det bevis, här har det varit gammal betesmark. Och så har vi försökt återskapa det som har varit, berättar prins Carl Philip.

  40 miljoner kronor har upprustningen av Stenhammar kostat. Enligt det speciella arrendeförhållandet som gäller för Stenhammar har kungen som arrendator ståt för huvuddelen av investeringarna i godset med privata medel.

  I gengäld är arrendet symboliskt.

  – Det är en lång utveckling för att få det här företaget att bära sig. Det är stora investeringar och det tar lång tid att amortera av det, konstaterar kung Carl Gustaf.

   Framtidslöfte. Den unga simmentaltjuren är ett stort hopp för Stenhammars gods. Hans halvbror såldes vid tjurauktionen i Hörby för 115 000 kronor.
  Framtidslöfte. Den unga simmentaltjuren är ett stort hopp för Stenhammars gods. Hans halvbror såldes vid tjurauktionen i Hörby för 115 000 kronor. FOTO: David Larsson

  Vilar på fyra ben

  Driften av Stenhammar vilar på fyra ben – djurhållning, växtodling, skog och uthyrning. Växtodlingen är enbart fokuserad på att producera vinterfoder till dikorna, rekrytering och de kalvar som föds på hösten.

  Dikoproduktionen är inriktad på avel och livdjursförsäljning. Inga djur slutuppföds för slakt.

  Målet för aveln på Stenhammar är att bli en av Sveriges bästa avelsbesättningar.

  Godset föder upp såväl renrasiga djur samt två- och treraskorsningar. För några år sedan gjordes ett omtag i avelsarbetet och en större del av moderdjuren gallrades ut.

  I våras gav arbetet resultat – långt tidigare än vad djuransvarige Viktor Pålsson vågat hoppas på – när två av de tjurar som lämnats till individprövningen såldes för över 100 000 kronor styck.

   Prisbelönta. Stenhammars gods tar sikte på att bli en av Sveriges bästa avelsbesättningar och ställer regelbundet ut sina tjurar. Prins Carl Philip och kung Carl XVI Gustaf är aktiva i gårdens styrgrupp.
  Prisbelönta. Stenhammars gods tar sikte på att bli en av Sveriges bästa avelsbesättningar och ställer regelbundet ut sina tjurar. Prins Carl Philip och kung Carl XVI Gustaf är aktiva i gårdens styrgrupp. FOTO: contact photo@royalcourt.se

  Tar aktiv del

  I planeringen för Stenhammars drift tar både kung Carl Gustaf och prins Carl Philip aktiv del genom den styrgrupp som möts med jämna mellanrum. Prinsen har ärvt intresset för jord och skog och gick för några år sedan lantmästarutbildningen vid Alnarp.

  – Jag har alltid tyckt att det har varit spännande och intressant och kom på att jag inte hade någon större kunskap om jordbruket. Jag har tyckt om att vara här bland annat, men inte haft den kunskapen. Då fick man förkovra sig i stället, berättar prins Carl Philip.

  Och hur tänker ni till Stenhammar i framtiden? Vad finns det för utvecklingsplaner?

  – Det är fortfarande en utveckling och uppbyggnad, svarar kungen och prins Carl Philip fyller i:

  – Det finns nya möjligheter som kanske dyker upp, både med grödor och djur, det vet man ju inte.

  Väldigt spännande

  Till Stenhammar hör också en stor skogsareal. Även där är kungen och prinsen engagerade genom Stenhammars styrgrupp. I intervjun med ATL tar kung Carl Gustaf upp att han ser mycket fram emot det nationella skogsprogrammet som väntas bli färdigt senare i år.

  – Det är något som jag tycker är väldigt spännande för det finns så många faktorer som man kan lägga in i svensk skogspolitik inför framtiden.

  Det är ju en stor debatt i samhället mellan dem som vill värna och dem som vill bruka skogen. Påverkas ni i era beslut för Stenhammar av den här debatten?

  – Ja, det är klart. Men samtidigt måste man bedriva ett ekonomiskt skogsbruk. Samtidigt är det en skogsfastighet som ligger nära Flens samhälle och det gör att vi tänker på att bedriva en så bra skogsskötsel som möjligt även för allmänheten som rör sig i skogen, svarar kungen.

   Kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Carl Philip, prinsessan Sofia, prins Alexander,prinsessan Madeleine, herr Christopher O Neill, prinsessan Leonore och prins Nicolas på Solliden förra sommaren.
  Kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Carl Philip, prinsessan Sofia, prins Alexander,prinsessan Madeleine, herr Christopher O Neill, prinsessan Leonore och prins Nicolas på Solliden förra sommaren.

  Hertig av Södermanland

  Enligt det testamente som ligger till grund för arrendet av Stenhammar är den som står näst på tur att arrendera godset prins Carl Philips förstfödde son, prins Alexander som med just detta i åtanke fått titeln Hertig av Södermanland.

  Prinsen fyllde ett år i april och har än så länge mest sett kor i närheten av familjens bostad på Djurgården i Stockholm. Förhoppningen är dock att den unge prinsen en dag ska tacka ja till att ta över arrendet på Stenhammar.

  – Om han vill så klart, säger prins Carl Philip och tillägger:

  – Men det vore väldigt roligt.

  Ägare: Statens fastighetsverkArrendator: Kung Carl XVI GustafAreal: 2200 hektar, varav 1400 hektar skog, 500 hektar naturbetesmark och 200 hektar vall och spannmålDjurbesättning: Renrasiga avelsbesättningar av röd angus och simmental, två bruksbesättningar av korsningsdjur, samt en korsningsbesättning för produktion av treraskorsningar. Cirka 20 procent av dikorna semineras varje år, övriga betäcks naturligt med gårdens tjurar.Historia och arrende: Stenhammar donerades till staten av hovmarkskalken A.R. von Kraemer. I testamentet står att godset ska utarrenderas på livstid till en prins av det regerande kungahuset med arvsrätt till kronan. Om det vid utarrenderingstillfället finns en prins som samtidigt har titeln Hertig av Södermanland, har denne företräde till arrendet om han så önskar.Ålder: 71Familj: Drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip, prinsessan Madeleine. Fem barnbarn: prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Alexander, prinsessan Leonore, prins Nicolas.Bor: Drottningholms slottAktuell: Sveriges konung samt arrendator av Stenhammars gods.

  Stenhammars gods

  Ägare: Statens fastighetsverk

  Arrendator: Kung Carl XVI Gustaf

  Areal: 2200 hektar, varav 1400 hektar skog, 500 hektar naturbetesmark och 200 hektar vall och spannmål

  Djurbesättning: Renrasiga avelsbesättningar av röd angus och simmental, två bruksbesättningar av korsningsdjur, samt en korsningsbesättning för produktion av treraskorsningar. Cirka 20 procent av dikorna semineras varje år, övriga betäcks naturligt med gårdens tjurar.

  Historia och arrende: Stenhammar donerades till staten av hovmarkskalken A.R. von Kraemer. I testamentet står att godset ska utarrenderas på livstid till en prins av det regerande kungahuset med arvsrätt till kronan. Om det vid utarrenderingstillfället finns en prins som samtidigt har titeln Hertig av Södermanland, har denne företräde till arrendet om han så önskar.

  Källa: Stenhammars godsförvaltning

  Kung Carl XVI Gustaf

  Ålder: 71

  Familj: Drottning Silvia, kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip, prinsessan Madeleine. Fem barnbarn: prinsessan Estelle, prins Oscar, prins Alexander, prinsessan Leonore, prins Nicolas.

  Bor: Drottningholms slott

  Aktuell: Sveriges konung samt arrendator av Stenhammars gods.

  Relaterade artiklar

  Till toppen