Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 23 april 2018

  Kronfågel tror på växande kycklingmarknad

  Efter en paus förra året är Kronfågel på väg mot besked om stora investeringar i ökad produktionskapacitet. Skälet är förväntningar på ökad tillväxt på kycklingmarknaden igen.

   Magnus Lagergren, vd i Kronfågel
  Magnus Lagergren, vd i Kronfågel FOTO: Ann Lindén

  Den snabba utvecklingen på den svenska kycklingmarknaden med en tillväxttakt på närmare 10 procent under flera år, fick sig en törn 2017. Ökningstakten bromsade in rejält bland annat till följd av en ökad rädsla för campylobakter och slutade kring 3 procent. En effekt blev att Kronfågel lade beslutet om en tidigare aviserad investering på 250 miljoner kronor i ett slakteri i Karpalund i Kristianstad på is. Nu kan tiden vara mogen för ett beslut om en kapacitetsökning då marknaden ser ut att återhämta sig men det är inte säkert att investeringen hamnar i Kristianstad.

  – Situationen i Sverige förändrades ganska radikalt i fjol och styrelsen tog en time-out för beslutet och ville ha lite mer tid. Men jag förväntar mig att vi tar beslut kring produktionsinvesteringar under andra halvåret 2018. Även om det inte är gjutet i betong tror jag vi är färdiga för ett beslut, säger Magnus Lagergren, vd i Kronfågel.

  Växa med marknaden

  Ett skäl är att styrelsen i Scandi Standard tagit ett strategiskt beslut om att Kronfågel ska växa minst i linje med marknaden och enligt den egna prognosen väntas tillväxten i branschen öka med 5 procent 2018.

  Något som ”tvingar” styrelsen att ta ett beslut om produktionsökningar om Kronfågel ska behålla sin position på marknaden eftersom bolaget inte har så mycket kapacitet kvar i systemen, enligt Magnus Lagergren.

  – Kronfågel hade egen tillväxt på 3-4 procent under första kvartalet och där verkar vi landa ungefär. Jag tror att tillväxten under resten av året kommer att vara något högre. Kanske blir siffran för helåret en ökning på 5 procent för branschen. För vår del betyder det en tillväxt på 5-6 procent under resten av året, säger han.

  Alternativa orter

  Därmed kommer behovet av en kapacitetsökning men Magnus Lagergren kan inte lova att den hamnar i Kristianstad.

  – Vi valde att kommunicera Kristianstad och det var vårt absoluta huvudspår men vi har varit tydliga under hela den här resan med att det finns alternativa placeringsorter. I ett sådant här case så jobbar man med minst två, gärna tre alternativ varav Kristianstad är ett, säger Magnus Lagergren utan att vilja namnge alternativa orter.

  Han menar att ”vissa saker har förändrats som kan påverka beslutsprocessen” men att det handlar om ett styrelsebeslut i Scandi Standard som han inte kan föregå.

  – Min bedömning är att det kommer någon form av beslut under andra halvåret 2018. Det gör jag utifrån tillväxtperspektivet och då måste vi ta ett beslut, säger Magnus Lagergren.

  LÄS OCKSÅ: Höjda styrelsearvoden med 18 procentLÄS OCKSÅ: Kärvare marknad äventyrar KronfågelinvesteringLÄS OCKSÅ: Scandi Standard återigen på väg att bli utlandsägtLÄS OCKSÅ: Lantmännen byter fot om Scandi Standard

  Nettoomsättning Kronfågel 2013-2017, mkr

  2017: 2 556

  2016: 2 391

  2015: 2 231

  2014: 2 055

  2013: 1 883 (proforma)

  källa: Scandi Standard

  Fotnot: Siffran för 2013 är en beräkning (proforma) på grund av Lantmännens försäljning av Kronfågel och bildandet av det nya bolaget Scandi Standard

  Relaterade artiklar

  Till toppen