Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 augusti 2014

  Krig om kreosot trappas upp

  På torsdagsförmiddagen kommer Kronofogden och polisen att se till att Svenska Kraftnät får tillträde till bonden Per Källners marker. Han har kämpat för att slippa få kreosotbehandlat virke nergrävt i sina marker, men möter en mäktig motståndare i det statliga affärsverket.

  Vid tiotiden planerar Kronofogden i Jönköping att, med polis och djurskyddsinspektörer som uppbackning, knacka på hemma hos Per och Anette Källner i Nobynäs utanför Aneby i norra Småland.

  De ska se till att Svenska Kraftnät kan bygga vidare på den nya ellinjen Sydvästlänken.

  Kan orsaka cancer

  Sedan det blev känt att Svenska Kraftnät skulle använda kreosotbehandlade sliprar under fundamenten till sina kraftledningsstolpar har Per Källner stångats för att slippa det giftiga virket i sin mark.

  – Det är helt uppenbart att det är cancerframkallande. Det ska förbjudas i hela Europa, och här kommer de och ska lägga ner så stora mängder, säger Per Källner.

  Ledningen som går från Hallsberg i Närke till Hurva i Skåne ska förstärka det svenska stamnätet för eldistribution. Sex av kraftledningsstolparna går över Per och Anette Källners mark.

  Domstol gav klartecken

  De har Krav-certifierad köttproduktion på gården. Djuren betar där stolparna ska stå. Dessutom kommer gårdens vatten från brunnar i området och Per Källner är rädd att de giftiga ämnena ska sprida sig till grundvattnet.

  Kommunen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket har alla sagt att kreosotbehandlat virke inte ska användas när den nya Sydvästlänken byggs.

  Tranås kommun förbjöd användningen, likaså länsstyrelsen. Men när Mark- och miljödomstolen i Växjö tog upp ärendet bedömde man att sliprar med kreosot totalt sett påverkar miljön mindre än vad alternativen stål och betong gör, och gav Svenska Kraftnät rätt att fortsätta arbetet.

  Ingen stormning

  Men hemma hos Per Källner tog det alltså stopp. Tills nu. På torsdagen kommer Kronofogden tillsammans med polis.

  – Det finns ett beslut att sökanden ska få komma in och det måste vi verkställa. Det vill vi göra på bästa sätt för alla inblandade parter. Vi planerar inte några stormningsaktioner utan det är försiktighetsåtgärder, säger Cecilia Hedman hos som handlägger ärendet hos Kronofogden i Jönköping och själv kommer att finnas på plats.

  Den som anser sig ha rätt att få tillgång till en fastighet kan ansöka om så kallad handräckning och får då motivera varför man har rätten på sin sida. Det är Kronofogdemyndigheten som har hand om sådana ärenden.

  Helhetsbedömning

  Myndigheten gör en bedömning och i det här fallet var den att Svenska Kraftnät har rätt att komma åt marken för att utföra sitt jobb.

  Att även polisen skulle följa med blev klart efter att Kronofogden gjort sin säkerhetsbedömning. Man har bland annat fått uppgifter om att markägaren sagt att han ska "skydda sin mark" och tar det säkra före det osäkra.

  – Det har kommit in sådana uppgifter till oss. Men det handlar om en helhetsbedömning av hela bakgrunden, och det här ärendet är infekterat, säger Cecilia Hedman.

  – Många gånger behöver inte polisen agera, men det kan man ju inte veta innan.

  "Sista chansen"

  Per Källner är köttbonde och har djuren ute på bete på delar av de områden som Svenska Kraftnät vill ha tillträde till.

  – Ja, det finns ju ett hundratal nötkreatur på platsen som vi till viss del kan komma att få hantera. Där tar vi hjälp av djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen så att hanteringen blir korrekt. Men djuren kommer inte att kunna avlägsnas helt från platsen utan får styras om lite.

  Vad kan de vänta sig när de kommer i morgon?

  – Ja för det första kommer det att vara en massa folk här. Det är väldigt många som börjar ifrågasätta hur vårt lagsystem fungerar, säger Per Källner.

  – Nu måste vi skapa opinion mot detta innan de är färdiga. Det här är sista chansen.

  Relaterade artiklar

  Till toppen