Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 9 juli

  Tunga instanser vill prioritera mobilt bredband till lantbruket

  Jord- och skogsbruket bör prioriteras vid en utbyggnad av mobila bredbandsnät med 4G och 5G. Det föreslår Bredbandsforum i en ny rapport – och vill se ett statligt investeringsstöd för att säkra finansieringen.

   Bredbandsforum vill ha ett statligt investeringsstöd för att säkra utbyggnaden av mobilt bredband med 4G och 5G till jord- och skogsbruket.
  Bredbandsforum vill ha ett statligt investeringsstöd för att säkra utbyggnaden av mobilt bredband med 4G och 5G till jord- och skogsbruket. FOTO: Fredrik Sandberg/TT

  Enligt regeringens digitaliseringsstrategi ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men för att nå dit krävs en mycket omfattande utbyggnad och modernisering av mobilnäten på landsbygden, konstaterar Bredbandsforum i en ny rapport.

  Bakom Bredbandsforum (BBF) står en lång rad företag och organisationer: statliga myndigheten Post och Telestyrelsen (PTS), operatörerna Telia, Telenor, Tre och Tele 2, telekomjätten Ericsson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Svenska Stadsnätsföreningen, LRF med flera. I rapporten föreslår BBF att det som ska prioriteras vid utbyggnaden av mobilt bredband är täckning och kapacitet för dels vanliga slutanvändare, dels för vissa branscher: jordbruk, skogsbruk samt vägnätet.

  Kan ge stora möjligheter

  BBF föreslår också att regeringen beslutar om ett nytt mål för denna utbyggnad som ska vara uppnått 2030.

  – Lantbruket behöver mobilnätstäckning för 4G och 5G på all areal om nästa generations jordbruksteknik, som självkörande jordbruksmaskiner samt sensorer för växtodling och animalieproduktion, ska kunna införas i stor skala i svenskt jordbruk, säger Jonas Engström, projektledare för Testbädd digitaliserat jordbruk vid forskningsinstitutet RISE.

  För skogsbruket krävs 4G och 5G för bland annat maskinövervakning, fjärrstyrning och rapportering.

  – Om förslaget från BBF genomförs innebär det betydande positiva effekter och stora möjligheter att ytterligare digitalisera skogsnäringen, säger Örjan Vorrei, IT-chef på Sydved.

  Krävs statliga bidrag

  I tätorterna finansieras utbyggnaden av mobilnäten kommersiellt. Rapporten från Bredbandsforum slår fast att om landsbygden ska få tillgång till samma mobila bredbandstjänster som tätorterna, krävs en samlad strategi och statliga bidrag för att finansiera utbyggnaden.

  BBF föreslår därför att de tunga aktörerna kommer överens om en samarbetsmodell för utbyggnaden på landsbygden och att finansieringen säkras genom operatörernas egna åtaganden och ett statligt investeringsbidrag.

  – Finns den politiska viljan hos regeringen är detta ett realistiskt förslag, säger Elisabeth Grefalk, expert mobilnätsutbyggnad på Tele 2.

   Elisabeth Grefalk, Tele 2.
  Elisabeth Grefalk, Tele 2. FOTO: Tele 2

  ”Två kritiska frågor”

  ATL har talat med företrädare för samtliga fyra operatörer och det framstår tydligt att ett regeringsbeslut om statligt investeringsstöd är eller borde bli helt avgörande. Ingen av operatörerna redovisar en ambition att bygga ut mobilnäten på landsbygden i den mån som krävs för de nya mobila bredbandstjänsterna utan statligt investeringsstöd.

  – Jag ser två kritiska frågor. Den första är att regeringen fattar beslut om ett långsiktigt mål för mobil uppkoppling som inkluderar hela Sverige, och inte som i dag där målet endast rör platser där människor normalt befinner sig. Det andra är att regeringen inrättar ett investeringsstöd för mobilmaster på platser där de kommersiella operatörerna inte vill bygga, säger Cecilia Reje, LRF:s näringspolitiska expert i infrastrukturfrågor.

   Cecilia Reje, näringspolitisk expert LRF.
  Cecilia Reje, näringspolitisk expert LRF. FOTO: LRF

  I rapporten från Bredbandsforum finns dock ingen analys av hur omfattande statligt stöd som behövs för den föreslagna utbyggnaden. ATL har bett Infrastrukturdepartementet om en kommentar av ansvarig minister, Anders Ygeman (S), men utan resultat.

  Svensk mobiltäckning

  I dag finns 99,99 procents utomhustäckning för 4G för alla fasta arbetsställen och för de bostäder där personer är fastboende. Bara några hundra hushåll i hela Sverige saknar tillgång till mobilt bredband, enligt PTS.

  Det svenska vägnätet omfattar cirka 3 700 kvadratkilometer. För drygt 20 procent av vägytan är kapaciteten lägre än 10 Mbit/sekund, enligt PTS.

  För brukad åker- respektive skogsmark saknas täckningsberäkning.

  5G klarar mer

  5G-näten erbjuder ett dramatiskt prestandalyft jämfört med 4G. 5G-standarden klarar 100 gånger högre kapacitet till mobiltelefonen, samt så snabb kommunikation att fjärrstyrning av maskiner blir möjligt i realtid. Även kapaciteten för sensorer är betydligt högre med 5G, en miljon sensorer per kvadratkilometer jämfört med 10 000 sensorer per kvadratkilometer med 4G.

  Relaterade artiklar

  Till toppen