Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 februari 2016

  Krav skärper regler efter köttskandal

  Redan i november fick Krav telefonsamtal från Stockholms miljöförvaltning som hade frågor kring en av de två företag som misstänks för att ha märkt om utländskt kött och sålt som svenskt och Kravmärkt. Men ingenting hände.

  Arkivbild.
  Arkivbild.

  "Vi borde redan då ha startat en ordentlig utredning", konstaterar Krav i en ny rapport.

  – Stockholms miljöförvaltning ville då inte säga vad de höll på med. Vi återkopplade med svar på deras frågor, men gick inte vidare med en egen utredning. Vi borde ha förstått att det var en stor och allvarlig grej. Det var en mänsklig missbedömning, säger Johan Ceije, försäljningschef på Krav.

  Nu dröjde det till 19 januari innan Stockholms miljöförvaltning och HS Certifiering kom i kontakt med varandra. Det var också då som Gotland K&D stängdes av från Krav.

  Krav slår fast att HS Certifiering, som kontrollerat köttföretagen, har gjort de kontroller som reglerna kräver. Men. En sista kontroll borde ha gjorts av Gothemsgårdens slakteriverksamhet efter att den lagts ner och avtalet med Krav sagts upp, anser Krav.

  Det blir nu därför obligatoriskt med kontroller av högriskföretag som avslutar sin certifiering.

  – Vi kan konstatera att vi har ett fungerande system, men det är inte bra nog och vi behöver därför skärpa upp det och bli bättre, säger Johan Ceije.

  Borde ha klassats som riskföretag

  Enligt Krav borde certifieringsorganet även ha kollat att produkterna inte såldes vidare med Krav-märke efter att certifieringen tog slut. Eftersom företagen hade samma ägare så borde bägge även ha klassats som riskföretag, enligt Kravs rapport.

  Krav skärper och förtydligar även några regler. Det ska bli tydligare vilka delar som ska kontrolleras när man genomför beräkningar på in- och utförsel av råvaror och produkter.

  – Det görs i dag, men det är inte riktigt tydligt vad som ska inkluderas. Hade man gjort en sådan kontroll då hade chansen att fånga upp det här varit större, säger Johan Ceije.

  Inte överblick

  Krav tänker också ta fram nya metoder för att göra spårbarhetsanalyser för att följa en produkt under hela livsmedelskedjan.

  – Det glapp vi ser är att certifieringsorganen ansvarar för en del och har inte överblick över hela kedjan. Ibland har andra företag certifierat slakterier eller bönder tidigare, säger Johan Ceije.

  Kommer det här leda till fler kontroller?

  – För högriskföretagen kan det bli fler och djupare kontroller, medan det kan bli färre hos lågriskföretagen, säger Johan Ceije.

  Kostnaderna för kontroller kommer inte att öka.

  – Nej, vi ser ingen sån koppling. Det handlar mer om hur vi fördelar kontrollerna.

  De Stockholmsregistrerade företagen Gothemsgården och Gotland K&D är misstänkta för brott mot livsmedelslagen och åklagare har inlett en förundersökning.

  Företagen misstänks för att ha sålt 23 ton utländskt kött som svenskt, varav 9 ton Kravmärkts.

  Kravs åtgärder

  1. Nya kontrollmetoder för att spåra produkter genom hela livsmedelskedjan.

  2. Utveckla interna rutiner för att bättre ta hand om misstankar om fusk. Exempelvis allmän tipsfunktion och loggar för tips.

  3. Förtydligande av befintliga regler:

  - Tydligare regler för hur kontrollerna genomförs, där utförligare s.k massbalansberäkningar ingår.

  - Obligatoriska kontroller hos så kallade högriskföretag som avslutar sin certifiering.

  - Tydligare kompetenskrav på livsmedelsrevisorerna som utför certifieringsorganens kontroller.

  - Hur certifieringsorganen bedömer risknivåer hos företag ska godkännas av Krav.

  De nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2017.

  Relaterade artiklar

  Till toppen