Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 22 augusti 2019

  Så påverkade torkan ekoproduktionen 2018

  Ekologisk animalieproduktion ökade i Sverige 2018 – det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Ekomjölken ökade trots extremsommaren med 50 000 ton och håller samma ökningstakt som året innan.

  – Jag tror böndernas vilja att gå över till eko är större än vad marknaden sväljer just nu, säger Elin Rydström, mjölkbonde och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna till ATL.

   Ekomjölken ökade trots extremsommaren med 50 000 ton och håller samma ökningstakt som året innan.
  Ekomjölken ökade trots extremsommaren med 50 000 ton och håller samma ökningstakt som året innan. FOTO: Marion Palm

  Svensk ekologisk animalieproduktion ökar kraftigt, enligt SCB. Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur uppgick till 21 800 ton 2018 vilket innebär en ökning med 13 procent eller 2 500 ton jämfört med 2017.

  En orsak till ökningen på nötkött är sannolikt fjolårets torka. Slaktköerna växte snabbt i och med att temperaturen steg och höll i sig under sommaren 2018.

  – Vi vet att fler stutar, tjurar, men även mjölkkor skickades till slakt på grund av grovfoderbrist. Just grovfoder var det som det blev mest direkt brist på under förra året och vi har ju krav på hög andel grovfoder i ekologiska foderstater. Spannmål går ju lättare att köpa in långväga ifrån, även om det blev väldigt dyrt för de producenter som blev tvungna att göra det, säger Sofia Sollén Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

   Sofia Sollén Norrlin, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna.
  Sofia Sollén Norrlin, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna. FOTO: Marcus Frennemark

  Tufft år

  Invägningen av ekologisk mjölk har år 2018 ökat med 12 procent jämfört med 2017 till totalt 465 000 ton. Det innebär att ökningstakten ligger på samma nivå som mellan 2016-2017 och 2018 stod den ekologiska mjölken för 17 procent av den totala mängden invägd mjölk i Sverige.

  Elin Rydström, mjölkbonde och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna är positiv till siffrorna eftersom 2018 var ett tufft år för många ekoproducenter.

  – Min avkastning gick ner mot ett vanligt år och det blev betydligt dyrare att köpa in foder, säger hon.

  För ett år sedan skrev Ekologiska Lantbrukarna ett öppet brev till Arlas ledning som beskrev en annalkande kris för ekomjölksproducenterna om mjölkpriset inte höjdes.

  – Tack vare att vi fick de extra pengarna så gick det bra, men jag tror att den bibehållna ökningen beror på att det antalet ekologiska mjölkgårdar också fortsätter öka i en jämn takt.

   Elin Rydström, ekologisk mjölkbonde och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna.
  Elin Rydström, ekologisk mjölkbonde och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna. FOTO: Ann Lindén

  Vad tror du om framtiden för ekologisk mjölkproduktion?

  – Jag tror böndernas vilja att gå över till eko är större än vad marknaden sväljer just nu, säger Elin Rydström.

  Ökning för lamm och gris

  Slakten av ekologiskt hållna lamm, får och grisar ökade också 2018. Slakten av ekologiskt hållna grisar ökade med 15 procent och uppgick till drygt 5 500 ton. Det innebär att ekologisk grisproduktion står för 2 procent av den totala produktionen 2018. För får och lamm är andelen betydligt högre och 21 procent av produktionen är baserad på ekologiska produktionsmetoder. Slakten av får och lamm ökade med 7 procent och uppgick till 1 200 ton.

  Trendbrottet mot de omfattande ökningarna står produktionen av ekologisk slaktkyckling för. Produktionen av ekologiskt hållna slaktkycklingar står endast för 0,8 procent av all slaktkycklingsproduktion i Sverige. Slakten uppgick till 1 217 ton 2018 vilket innebär en minskning med 27 procent 2018 jämfört med 2017.

  Relaterade artiklar

  Till toppen