Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 februari

  Kraftig ökning av flygsot i utsäde

  Flygsot i havreutsäde har ökat kraftigt. Lantbrukare som tar eget utsäde uppmanas att göra analyser.

   Andelen prover med smitta av flygsot i havre har ökat kraftigt jämfört med hur det var för tio år sedan.
  Andelen prover med smitta av flygsot i havre har ökat kraftigt jämfört med hur det var för tio år sedan. FOTO: Mostphotos och Jordbruksverket

  Andelen prover med smitta av flygsot i havre har ökat från fem procent för tio år sedan till 50 procent i utsädesproverna från 2018 års skörd. Det framgår av Jordbruksverkets sammanställning av egna och analysföretaget Eurofins utsädesanalyser.

  – Det är en stor ökning på tio år, säger Johanna Lindgren på Jordbruksverkets utsädesenhet.

  Även Frökontrollen konstaterar att förekomsten av smittan i havreutsäde fortsätter att öka.

  Kan spridas med vinden

  Havreflygsot orsakar en skördeförlust som är ungefär lika stor som andelen angripna ax. Smittan är utsädesburen och svampen växer systemiskt i angripna plantor. I samband med blomning kan sporer spridas med vinden och smitta friska plantor.  

  De som tar eget utsäde uppmanas att vara uppmärksamma på smittan och göra analyser om de sett vippor med sot antingen i fältet där utsädet odlades eller i intilliggande fält.

  – Det är viktigt att man kontrollerar flygsot på både havre och korn och att man betar om man har flygsot. Alternativt att man försöker köpa utsäde om man inte har möjlighet att beta, säger Annika Nordgren på Frökontrollen Mellansverige AB.

  Hon rekommenderar att man överväger betning vid 0,1 procents smitta och att man definitivt betar utsädet vid 0,5 procents smitta.

  – Det är ju väldigt lite och det är ungefär vad man får i skördeförlust. Men sedan uppförökas det exponentiellt, så efter ett par år kan det blir en skördeförlust på ganska många procent.

  Utreder vad ökningen beror på

  Enligt Johanna Lindgren har även hälften av proverna av kornutsäde flygsotsmitta, men halterna är låga och har varit relativt stabila över flera år. 

  Nu ska Jordbruksverket reda ut varför flygsot i havre har ökat.

  – Vi ska undersöka om det är vissa sorter som är predisponerade och se vad de här utsädespartierna ursprungligen var behandlade med innan de såddes.

  Annika Nordgren funderar på om den högre smittofrekvensen har med en ökad ekologisk odling att göra.

  – Man kan tro att det har med ekoodlingen att göra, att man inte betar mot sot. Flygsot sprider sig med vinden, smittar grannens åker och så sprider det sig vidare. 

  I övrigt är stråsädsutsädet från 2018 generellt friskt.

  – Med den torra sommaren har sjukdomarna haft det kämpigt så stråsäden är ovanligt frisk i år och betningsbehovet litet. Däremot är utsädet är småkärnigt, säger Johanna Lindgren.

  Relaterade artiklar

  Till toppen