Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 juli 2015

  Köttbrist väntar när mjölkbönder lägger ned

  Utan svenska mjölkkor – inget kalvkött. 65 procent av allt svenskt nötkött kommer från mjölkproduktionen och i takt med att den minskar, finns en stor risk för brist på svenskt kött inom något år.

  För tio år har de svenska mjölkbönderna blivit hälften så många. Från 8 500 till dagens knappa 4 400 stycken. De små marginalerna gör att många lägger ner och på samma gång försvinner kalvarna som föds i mjölkbesättningen.

  Efterfrågan på svenskt kalv- och nötkött har ökat de senaste åren, men antalet köttbönder ökar inte i den takt som krävs.

  Äter mer kött

  – Allt beror på hur antalet mjölkkor förändras. Fortsätter det att sjunka, då minskar också underlaget för nötköttet. I det här läget är det svårt att överblicka. Vi följer därför den här utvecklingen noggrant, säger Christian Näslund, analytiker på Lantbrukarnas riksförbund, LRF till nyhetsbyrån TT.

  1990 åt svensken i genomsnitt 6,7 kilo nötkött per år, 2015 har siffran nästan fördubblats och ligger på 12,5 kilo och år, visar statistik från Jordbruksverket.

  Ökad import

  Om köttkonsumtionen fortsätter öka och mjölkproduktionen fortsätter att gå ner kan det leda till ökad köttimport. I dag importeras cirka 47 procent av allt nötkött, men de flesta svenskar föredrar fortfarande svenskt kött, enligt LRF.

  – Man skulle kunna tycka att marknaden är lysande. Men det har inte varit så här särskilt länge, kanske i ett och ett halvt år. Innan dess var lönsamheten svag. Dessutom handlar det om tillgång till billig betesmark och hinder i form av beroende av olika EU-ersättningar, säger Christian Näslund till TT.

  Fakta: Svensk mjölk- och nötköttproduktion minskar

  Antalet företag i Sverige som föder upp och håller nötkreatur och mjölkkor, sjunker stadigt. Sett över en tioårsperiod har antalet mjölkbönder sjunkit med 48 procent och nötköttsuppfödare med 30 procent. Mellan 2013 och 2014 var minskningen 4 respektive 6 procent.

  Källa: LRF

  Till toppen