Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 maj

  Kornflugan förstör i vetefält

  Kornflugan kan bli ett hot mot odlingen av vårvete. Efter fjolårets kraftiga angrepp har två projekt startats i södra Sverige för att kartlägga skadegöraren.

   Therese Christerson, Växtskyddscentralen i Alnarp, sätter ut klisterfällor i ett vårvetefält.
  Therese Christerson, Växtskyddscentralen i Alnarp, sätter ut klisterfällor i ett vårvetefält. FOTO: Thor Christerson

  I Danmark har kornflugan blivit ett allt allvarligare problem i vårvetefälten. Danska rådgivare har uppskattat att uppåt halva skörden kan förloras i svårt drabbade fält.

  Under 2019 upptäckte Växtskyddscentralen i Alnarp omfattande angrepp även i Skåne, Blekinge och Halland, där det i vissa fält var upp till 60 procent angripna plantor.

  Kornflugan har inte funnits med i Växtskyddscentralens prognos- och varningstjänster, men fjolårets angrepp har gjort att rådgivarna höjer garden.

  Placerar ut klisterfällor i fält

  – Alla vårvetefält som vi följer för andra skadegörare bevakar vi nu också för inflygningen av kornflugan. Senare under säsongen kommer vi också att gradera eventuella skador av kornflugan, säger Therese Christerson på Växtskyddscentralen.

  Hon håller just på med att placera ut klisterfällor i vårvetefält, men även i en del kornfält. Kornflugan orsakar dock, trots namnet, inga större skador i vårkorn.

  Fällorna ska sedan avläsas varje vecka fram till midsommar.

   Klisterfällorna avläses en gång i veckan fram till midsommar.
  Klisterfällorna avläses en gång i veckan fram till midsommar. FOTO: Thor Christerson

  Purjolöksutseende

  Hushållningssällskapet i Halland har också startat ett projekt kring kornflugan efter fjolårets skador. I tio vårvetefält, med högst 500 meter till ett höstvetefält, ska förekomst och skador av kornflugan undersökas i båda grödorna.

  – Vi vill se om det finns ett samband mellan förekomsten i höstvete och skadorna i vårvete, säger Anna-Carin Almqvist, rådgivare på Hushållningssällskapet i Halland.

   Anna-Carin Almqvist, rådgivare på Hushållningssällskapet i Halland.
  Anna-Carin Almqvist, rådgivare på Hushållningssällskapet i Halland. FOTO: Hushållningssällskapet

  Hon hittade angripna plantor i hälften av höstvetefälten när hon inventerade dem i mitten på april. I det värst drabbade fältet var 17 procent av höstveteplantorna angripna och hade det karakteristiska purjolöksutseendet.

  Höstveteplantan utvecklar sidoskott som kompenserar för bortfallet av huvudskottet och skadorna i den grödan blir försumbara. De ekonomiskt betydelsefulla angreppen sker i vårvete och det är också här som en bekämpning kan bli aktuell att sätta in.

   En skadad höstveteplanta liknar en purjolök. Överst en normal höstveteplanta.
  En skadad höstveteplanta liknar en purjolök. Överst en normal höstveteplanta. FOTO: Anna-Carin Almqvist

  Bekämpning under äggläggning

  Bekämpningströskel finns inte ännu, varken i Sverige eller Danmark. Danskarna har börjat tillämpa en temperaturmodell och räknar daggrader för att förutsäga när inflygningen börjar. Tillsammans med fångsterna på klisterfällorna kan detta ge en bra bild av hur mycket kornflugor det finns i fälten.

  – Blir det aktuellt med bekämpning måste den göras innan larverna kryper in under bladslidorna, eftersom pyretroiderna är kontaktverkande. Den bör ske under inflygning och äggläggning i slutet av maj och början på juni, säger Therese Christerson.

  Båda rådgivarna betonar behovet av mer kunskaper kring kornflugan.

  – Det här är ett nytt fenomen hos oss, men vi tar det på stort allvar eftersom vi ser vilka problem man har i bland annat Danmark, säger Therese Christerson.

  Fakta: Kornflugan

  Kornflugan (Chlorops pumilionis) är släkt med fritflugan och har två generationer.

  Vårgenerationen, som har övervintrat på höstvete eller gräsarter, kläcks i maj och flyger in i fält av vårspannmål.

  Här lägger kornflugan ägg; när larverna kläcks gnager de på strå och axanlag, vilket leder till kortare strålängd och deformerade ax. Larverna förpuppas i den angripna plantan och kläcks under juli-augusti.

  Sommargenerationen flyger in i nysådda höstvetefält eller gräsmarker, lägger sina ägg och larven övervintrar i strået. I höstvete känns skador av kornflugan igen på att veteplantans huvudskott ser ut som en purjolök.

  I Sverige odlades det under 2019 vårvete på 48 750 hektar. Drygt 16 procent av odlingsarealen fanns i Skåne, Blekinge och Halland.

  Den löpande informationen om kornflugan kan följas genom Växtskyddscentralen i Alnarps veckorapporter och växtskyddsbrev.

  Relaterade artiklar

  Till toppen