Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 december 2018

  Kommuner vill behålla vetorätt mot vindkraft

  Kommuner bör fråntas sin rätt att vägra vindkraftsbyggen, enligt ett myndighetsförslag. Men 14 av 19 kommuner sågar förslaget som de menar skulle inskränka det kommunala självstyret.

   Två myndigheter föreslår slopad vetorätt för kommuner när det kommer till vindkraftsbyggen. Men 15 av 19 kommuner, som tillfrågats i en remissrunda, tycker det är en dålig idé. Även SKL är kritiskt. Foto: Mostphotos
  Två myndigheter föreslår slopad vetorätt för kommuner när det kommer till vindkraftsbyggen. Men 15 av 19 kommuner, som tillfrågats i en remissrunda, tycker det är en dålig idé. Även SKL är kritiskt. Foto: Mostphotos

  År 2040 ska Sveriges elproduktion vara förnybar till 100 procent, enligt nationella miljömål. Och då måste vindkraften byggas ut. Men sedan 2009 kan en kommun när som helst i tillståndsprocessen stoppa planerade vindkraftverk genom sitt ”kommunala veto” eller ”tillstyrkan”. Det krävs ingen motivering och beslutet kan inte överklagas.

  En sammanställning tidningen Dagens Samhälle gjorde i fjol visar att detta veto stoppade 354 vindkraftverk i totalt 20 kommuner mellan 2014 och 2017. Flest avslogs i Filipstad, 41 stycken, följt av Laxå (37) och Ljusdal (34).

  Hård kritik

  LRF och branschorganisationen Svensk Vindenergi har kritiserat vetomöjligheten och kallat den godtycklig och rättsosäker – så även Naturvårdsverket och Energimyndigheten. I en rapport från 2017 föreslår myndigheterna därför att vetorätten bör slopas. Förslaget har varit ute på remiss och det ligger nu på Miljö- och energidepartementets bord.

  – Vi anser att det vore klokt att ta bort vetorätten för att skapa ökad rättssäkerhet och förutsägbarhet i processen. Enligt dagens regler om kommunal tillstyrkan kan kommunen lämna sitt avgörande avslag mycket sent i planeringsprocessen. Dessutom saknas reglerade beslutskriterier och tillstyrkansbesluten går inte att överklaga i sakfrågan, säger Eva-Linda Sederholm, enhetschef för naturavdelningen på Naturvårdsverket i Stockholm, till ATL.

  Istället bör eventuella tvister mellan kommun och vindkraftsprojektör prövas i domstol, enligt Eva-Linda Sederholm.

  – Det handlar inte om att kommunerna inte får ha synpunkter och motsätta sig vindkraftsprojekt, men vi tror att domstolarna kan ta bättre hänsyn till helheten och alla berörda parter, inklusive kommuninvånare.

  – Det finns bestämmelser kring hushållningen av våra mark- men också miljöresurser och då menar vi att det är viktigt att man grundligt prövar vindkraftsfrågor så att det blir rätt verksamhet på rätt plats.

  ”Tycker inte att man kan köra över oss”

  Sveriges kommuner och landsting (SKL) menar att slopad vetorätt hotar det kommunala självstyret. Även 14 av de 19 kommuner, som tillfrågats i remissrundan, säger också nej till ett borttagande, med ofta liknande argument, enligt ATL:s kartläggning. Därmed säger nästan 74 procent av kommunerna nej.

  Vindkraftstäta Ödeshög är inte remisskommun, men har ändå valt att uttrycka sitt missnöje med förslaget i ett yttrande till Miljö- och energidepartementet.

  – Det känns som de vill ha en helt myndighetsmässig rågång. Det är helt orimligt att kommunpolitiker, som representerar medborgarna, inte ska ha något att säga till om. Det är som att andra röster än myndigheternas är oväsentliga. Jag tycker inte att man kan köra över oss på det här sättet. Det kan hindra planer som är viktiga för kommunens utveckling, säger Ödeshögs kommunalråd Annicki Oscarsson (KD) till ATL.

  Läget i kommunpolitik skapar osäkerhet

  Naturvårdsverkets Anna-Linda Sederholm menar i stället att kommunpolitiken ofta gör projektörer osäkra. Även om ett kommunstyre sagt ja, så kan det bli nej efter ett val när styret ser annorlunda ut och opinionen svängt, menar hon. Det blir för godtyckligt och undergräver omställning till förnyelsebar elproduktion som gynnar hela landet.

  Men om kommunerna ser till att ha uppdaterade översiktsplaner så är slopat veto inget problem. Framför allt om planerna även inkluderar lokala vindkraftsriktlinjer. Då blir domstolstvister med projektör få, tror hon.

  Kommunalrådet Annicki Oscarsson (KD) tycker det är bra om översiktsplaner ges mer tyngd, men upplever att så sällan är fallet i dag.

  Att få ärenden skulle gå till domstol köper hon inte heller. Tvärtom leder vindkraftssatsningar som direkt påverkar kommuninvånare inte sällan till upprörda känslor och såriga konflikter. Hon uttrycker också oro för att skogsfastigheter som säljs till en vindkraftsaktör kan avverkas och ersättas med exempelvis en vindkraftspark.

  – En exploatör har ju självklart intresset av att tjäna pengar och invånarna kan uppleva att deras intressen åsidosätts, säger hon.

  Toppchefer inom skogsindustrin hyllar förslaget

  SKL anser i sitt yttrande att Energimyndigheten och Naturvårdsverket behöver förtydliga och utveckla sitt förslag i samråd med kommunerna. SKL avslår därmed förslaget om slopad vetorätt.

  ”Det kommunala inflytandet skulle allvarligt försvagas om kommunens roll inskränktes till att bli en remissinstans blanda andra inom ramen för miljöprövningen, vilket också framskymtar i rapporten”; skriver SKL.

  SKL delar inte heller myndigheternas uppfattning om att nuvarande ordning är rättsosäker.

  ”Enligt förbundets uppfattning är det naturligt att en etablering av en vindkraftpark i en kommun ska vara föremål för politiskt ställningstagande och inflytande. Det är ett felaktigt synsätt att se detta bara som en juridisk fråga och en juridisk process.”

  Tunga företrädare för skogsindustrin, bland annat en toppchef från Bergviks skog och en från SCA, har dock aviserat att de välkomnar myndigheternas förslag.

  Vindkraften innebär nya affärsmöjligheter genom markarrenden och det är centralt för en hållbar elförsörjning, skrev de i en debattartikel i Dagens Industri för drygt ett år sedan.

  Källa: SKL och Dagens Industri

  Vetorätten ska bort

  ”Kommunalt veto” eller kommunal tillstyrkan regleras av miljöbalken och gäller därmed bara för de vindkraftanläggningar som kräver tillstånd enligt balken.

  Tillståndsprövningar för landbaserad vindkraft hanteras av länsstyrelsernas miljöprövningsanläggningar, medan mark- och miljödomstolarna sköter tillståndsansökningar för havsbaserad vindkraft.

  Vetot kan läggas närsomhelst i processen. Trots att en projektör redan fått ja efter prövning i de första instanserna, så kan det falla på målsnöret när ett kommunfullmäktige säger nej. I det skedet kan projektören redan ha hunnit satsa stora pengar, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

  Källa: Naturvårdsverket och Energimyndigheten

  Relaterade artiklar

  Till toppen