Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 april 2018

  Kommunens kontroll av växtskydd ledde till polisanmälan

  Misstag med växtskyddsmedel gjorde att en lantbrukare nyligen blev åtalsanmäld av kommunen. Anna Larsson, rådgivare, ser risker med att lantbrukare känner sig allt mer jagade av myndigheternas kontroller.

   När Växjö kommun gjorde en kontroll av sprutjournalen hos en lantbrukare visade det sig att han hade använt växtskyddsmedlet Sumi-alpha under 2017 fast medlet avregistrerats och inte fick användas efter 2016.
  Bild 1/2 När Växjö kommun gjorde en kontroll av sprutjournalen hos en lantbrukare visade det sig att han hade använt växtskyddsmedlet Sumi-alpha under 2017 fast medlet avregistrerats och inte fick användas efter 2016. FOTO: Mostphoto
   – Det kan inte vara rätt att göra en polissak av fel på den här nivån. Om lagen kräver detta, då bör man fundera på om lagen är rätt i sin utformning, säger växtodlingsrådgivare Anna Larsson.
  Bild 2/2 – Det kan inte vara rätt att göra en polissak av fel på den här nivån. Om lagen kräver detta, då bör man fundera på om lagen är rätt i sin utformning, säger växtodlingsrådgivare Anna Larsson. FOTO: Lovanggruppen

  Bakgrunden är Växjö kommun just nu lägger fokus på att inspektera sprutjournaler och miljöfarligt avfall på lantbruk. Vid kontroll av sprutjournalen hos en lantbrukare visade det sig att han hade använt växtskyddsmedlet Sumi-alpha under 2017 fastän medlet avregistrerats och inte får användas efter 2016. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Fiona Vader Kok som gjorde kontrollen från kommunens sida menar att felet med största sannolikhet gjordes av misstag.

  – Jag har aldrig varit hos en lantbrukare som har använt ett medel som är förbjudet medvetet och sedan fyllt i en sprutjournal som man vet att vi kommer att kontrollera, säger hon.

  Däremot har hon som inspektör en skyldighet att polisanmäla lantbrukaren annars hade hon själv begått ett grovt tjänstefel.

  Åklagaren avgör

  – Vi vet inte vad anmälan leder till. Vissa ärenden läggs ner på grund av till exempel brist på bevis. Det är upp till åklagaren, säger Fiona Vader Kok.

  En möjlig förklaring till misstaget kan vara att villkoren för Sumi-alpha ändrades mycket snabbt.

  – Sumi-alpha förbjöds över en natt både att använda och sälja. Oftast sker en utfasning med ett års användning efter försäljningsstopp, säger Anna Larsson, växtodlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult i Östergötland.

  Problemet med åtalsanmälan är att man slår så hårt mot en enda liten detalj när lantbrukaren troligen har gjort allt annat rätt under en massa år, tycker hon.

  – Det kan inte vara rätt att göra en polissak av fel på den här nivån. Om lagen kräver detta, då bör man fundera på om lagen är rätt i sin utformning, säger Anna Larsson.

  Upptäckt otillåtna medel

  Växjö kommuns stickprover har också visat att lantbrukare har haft växtskyddsmedel hemma som inte längre är tillåtna att använda.

  – Det finns inga straffsanktioner på det, säger Fiona Vader Kok.

  Däremot måste lantbrukaren själv lämna eller beställa hämtning av det farliga avfallet och sedan kräver kommunen att få se ett kvitto på det.

  LÄS OCKSÅ: ”Rådgivarna som lantbrukarna gillar bäst” LÄS OCKSÅ: ”Felaktiga felvarningar i SAM-ansökan.”

  Så här undviker du att göra fel

  Gå igenom de växtskyddsmedel du har hemma och sök på varje produkts registreringsnummer i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister för att få reda på vad som gäller för produkten. Jordbruksverkets nya app Sprutjournalen är ett annat bra hjälpmedel för att undvika de vanligaste felen i kommunernas tillsyn.

  Sumi-alpha

  Växtskyddsmedlet var tidigare tillåtet för användning mot insektsangrepp i bland annat korn, havre, råg, rågvete, vete och oljeväxter. Från 2017 råder försäljnings- och användningsförbud. Orsaken är att produkten är persistent, bioackumlerande och toxisk och påverkar miljön på ett oacceptabelt sätt, enligt myndigheten.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen