Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 juni 2017

  Klimatförändring sänker vattennivåerna i Vättern och Hjälmaren

  Ny studie från SMHI visar att Vättern och Hjälmaren kommer att påverkas av klimatförändringarna. Vattnet kommer att bli varmare och det blir vanligare med låga nivåer i sjöarna i framtiden.

   Varamons badplats i Motala. Klimatförändringarna kan göra vattnet i Vättern varmare i framtiden. Det blir också troligen vanligare med lägre vattennivåer.
  Varamons badplats i Motala. Klimatförändringarna kan göra vattnet i Vättern varmare i framtiden. Det blir också troligen vanligare med lägre vattennivåer. FOTO: Mostphotos

  Det är första gången som den framtida vattentemperaturen beräknas för Hjälmaren.

  ”Resultaten visar på en uppvärmning mellan en och två och en halv grad till slutet av seklet, jämfört med i dag”, säger Anna Eklund, hydrolog vid SMHI i ett pressmeddelande.

  I Vättern kan ytvattnet bli mellan 1,5–3 grader varmare och bottenvattnet kan bli upp emot en grad varmare. Klimatstudien visar också att det blir vanligare med låga vattennivåer i både Vättern och Hjälmaren. Det beror på att avdunstningen ökar när det blir varmare.

  Lägre vattennivåer att vänta

  Forskarna tror att Vätterns medelvattennivå kommer att minska med 1–2 decimeter till slutet av seklet och minskningen kommer att vara ungefär lika stor under alla årstider. För Hjälmaren kan medelvattennivån minska med 1 decimeter under sommar och höst.

  Eftersom båda sjöarna används som drickvattentäkter och även producerar vattenkraft så kan dessa förändringar få konsekvenser.

  ”Ett förändrat klimat påverkar hur sjöarna kan användas i framtiden. Kunskapen som sammanställs är ett underlag för olika aktörer att fatta beslut och rekommendationer utifrån”, säger Anna Eklund.

  Ny tjänst varnar för vattenbrist

  SMHI har också tagit fram en ny tjänst i samarbete med SGU, Statens geologiska undersökningar. Tjänsten Risk för vattenbrist ska hjälpa kommuner, länsstyrelser, företag och allmänheten att förbereda sig inför en eventuell vattenbrist.

  ”Tjänsten presenterar både en nulägesbild och en bedömning av den fortsatta utvecklingen av vattensituationen de närmaste månaderna”, säger Lena Eriksson Bram, hydrolog och ansvarig för hydrologiska tjänster vid SMHI i ett pressmeddelande.

  Riskbedömningarna gäller inte enskilda brunnar eller mindre sjöar utan fokuserar på större områden. Bedömningarna för ytvatten uppdateras varje vecka och riskbedömningarna för grundvattnet varje månad.

  Enligt tjänsten har nederbörden under 2017 hittills varit mindre än normalt i stora delar av Sverige. I juni har det dock fallit mer nederbörd än normalt i mellersta och södra Sverige vilket gjort att sjöar och vattendrag i dessa områden hämtat sig något. Men det är fortfarande risk för vattenbrist beträffande grundvattnet och i stora sjöar.

  PREMIUM: Kamp om vattnet slår mot satsande djurbönderLÄS MER: 200 miljoner mot vattenbrist

  Relaterade artiklar

  Till toppen