Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 maj 2019

  Klimat, vilt och aktivism aktuella frågor inför LRF-stämma

  Klimatet, viltskador, äganderätt och djurrättsaktivism – det är några av de ämnen som kommer att diskuteras på LRF:s riksförbundsstämma i år. Årets stämma har temat ”Kraften i landet” och här är några av de hetaste frågorna inför stämman den 21-22 maj.

   I år är det frågor om klimat, vilt och äganderätt som väntas få stort utrymme på stämman. Arkivbild från stämman 2018.
  I år är det frågor om klimat, vilt och äganderätt som väntas få stort utrymme på stämman. Arkivbild från stämman 2018. FOTO: Cecilia Persson

  1. Klimatdebatten

  Inför årets riksförbundsstämma har motion efter motion om klimatfrågan och LRF:s synlighet i debatten kommit in. Frågeställningen handlar till stor del om hur frågan om lantbrukets och skogsbrukets klimatomställning ska drivas. Ett exempel kommer från LRF Dalarna som vill att LRF ska arbeta för bättre villkor för att köra fossilfritt genom att till exempel införa miljöstöd. LRF Västra Götaland är inne på samma bana i en av sina motioner: ”LRF måste arbeta för en ännu snabbare utfasning av de fossila bränslena så att vi som brukar marken kan vara föregångare mot fossilfritt”.

  När det gäller klimatfrågan har totalt fyra motioner om fossilfria drivmedel och stärkt konkurrenskraft inkommit, ytterligare två motioner berör LRF:s plats i klimatdebatten och hur man kan motverka bilden av svensk livsmedelsproduktion som miljöbov. LRF Mälardalen lyfter i en motion frågan om att få betalt för nettokolinlagring och vill stärka kommunikationen om kolinlagring som bidrag till ett fossilfritt samhälle.

  2. Viltskador

  Frågan om vilda djur kommer också att ta stor plats på stämman. Diskussionerna rör kostnader för viltskador från vildsvin och klövdjur, men även det rör också de skador som uppkommer när rovdjur inkräktar på jordbruket. Nio av motionerna handlar specifikt om problem med vildsvin och bland annat användningen av fällor som jaktmetod. Enligt beräkningar från SLU kostade vildsvinsskador jordbruket 1,5 miljarder kronor 2015.

  Läs mer: Så har vildsvinen dragit framLäs mer: Jägare ska hjälpa bönder med vildsvin

  Nu vill LRF Sydost bland annat att LRF ska jobba för att näringsidkare som drabbas ekonomiskt av vildsvinen ska få kompensation för skador, man föreslår också ett intensifierat arbete med att göra beslutsfattare medvetna om risken att jordbruksföretag tvingas lägga ned i skogslandskap på grund av vildsvin. Utöver detta har ytterligare åtta motioner gällande viltskador inkommit.

  3. Djurrättsaktivism

  Under årets första månader har debatten intensifierats, bland annat i och med Göteborgs-Postens granskning av djurrättsaktivister. I samband med vårens kosläpp har flera bönder vittnat om en hotbild, Arla har polisanmält ett Facebookinlägg och senast i förra veckan rapporterade ATL om en fårbonde som mottagit hot. I en motion lyfter LRF Västra Götaland att man vill se en starkare lagstiftning vid intrång av djurrättsaktivister. Förslaget är att LRF:s stämma ger styrelsen i uppdrag att få till en översyn och höjning av straffsatserna för lagbrott som är djurrättsrelaterade.

  Läs också: ”En tidsfråga innan en bonde blir mördad”Läs mer: Rädsla får bönder att hålla sitt yrke hemligt

  4. Äganderätt

  LRF Sydost och LRF Dalarna har båda skickat in motioner som berör äganderätten. Regionförbundet i Dalarna anser att LRF har gått över till att: ”Se äganderätten som en fråga om ersättning för intrång och restriktioner, inte som en fråga om den fundamentala rätten för markägaren att äga, bruka och förfoga sin mark”. Därför vill LRF Dalarna att fokus i LRF:s arbete för äganderätt ska ligga på att värna ägande-, brukande- och förfoganderätten.

  Ledare: Markägarna ska ersättas fullt utATL TV: Brukanderätt satt på undantag

  Fakta LRF:

  Riksförbundsstämman är organisationens högsta beslutande organ och består av 150 fullmäktigeledamöter. 105 av dessa väljs av LRF:s regioner och representerar de enskilda medlemmarna, 45 fullmäktige representerar LRF:s organisationsmedlemmar, till exempel Lantmännen, Arla, Norra skogsägarna och Scan med flera.

  Källa: LRF

  Fler ämnen på stämman:

  • Livsmedelsstrategin

  • Barn och unga i lantbruket

  • Jämställdhet

  • Ungas engagemang i LRF

  • Torkstödet

  • Åtgärder mot granbarkborrar

  • Minerallagen och medlemmarna

  • Nya djurskyddslagen

  Medlemsfakta:

  Helåret 2018 fick LRF 862 fler företagsmedlemmar. Totalt blev de 119 337 stycken. Samtidigt minskade antalet personmedlemmar med 699 personer. Totalt har LRF nu 139 880 medlemmar.

  Källa: LRF

  Relaterade artiklar

  Till toppen