Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 april

  Kemikalieinspektionen överklagar inte Gauchodom

  Kemikalieinspektionen överklagar inte domen från mark- och miljödomstolen som upphäver dispensen för växtskyddsmedlet Gaucho. Bsetodlarna har däremot ännu inte tagit ställning till om de ska överklaga domen.

   Kemikalieinspektionen: ”Domstolens överväganden är inte av en sådan principiell karaktär att det är motiverat för oss att överklaga.”
  Kemikalieinspektionen: ”Domstolens överväganden är inte av en sådan principiell karaktär att det är motiverat för oss att överklaga.” FOTO: Mostphotos

  Det var Betodlarna som i december ansökte om dispens för betning av utsädet med Gaucho, ett växtskyddsmedel som innehåller den inom EU förbjudna neonikotinoiden imidakloprid. Kemikalieinspektionen gav de svenska sockerbetsodlarna dispens att använda Gauchobetat utsäde.

  ”Inte motiverat att överklaga”

  Dispensen överklagades av Naturskyddsföreningen och Biodlarna till mark- och miljödomstolen. Domstolen gick på de överklagandes linje och upphävde dispensen.

  Kemikalieinspektionen har nu beslutat att inte överklaga domen.

  – Mark- och miljödomstolen har i det här fallet inte delat vår bedömning att villkoren i lagstiftningen för en dispens varit uppfyllda. Domstolens överväganden är inte av en sådan principiell karaktär att det är motiverat för oss att överklaga. Vi bedömer också att möjligheten att få prövningstillstånd i högre instans är begränsad, säger Adam Diamant, chefsjurist på Kemikalieinspektionen.

  Betodlarna har ännu inte tagit ställning till om mark- och miljödomstolens beslut ska överklagas.

  – Tiden för överklagan går ut 23 april. Vi har ännu inte fattat något beslut i frågan, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare i Betodlarna.

  Relaterade artiklar

  Till toppen