Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 6 augusti 2019

  KI: Global osäkerhet drar ner svensk tillväxt

  Den svenska BNP-tillväxten bromsar in snabbare än väntat och arbetslösheten kommer nu att öka något. Osäkerheten kring den globala ekonomin har ökat på sistone och riskerna ligger på nedsidan.

   ”Arbetsmarknaden håller på att kylas av. Vi ser det också i dämpade anställningsplaner”, Ylva Hedén Westerdahl, Konjunkturinstitutets prognoschef. Arkivbild.
  ”Arbetsmarknaden håller på att kylas av. Vi ser det också i dämpade anställningsplaner”, Ylva Hedén Westerdahl, Konjunkturinstitutets prognoschef. Arkivbild. FOTO: Mostphotos

  Det sade Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl vid en pressträff på tisdagen där hon presenterade en konjunkturuppdatering.

  – Under sommaren har vi sett en ökad osäkerhet kring den globala ekonomin, framför allt de senaste dagarna. Vi hade också en oväntad snabb inbromsning av högkonjunkturen i Sverige, enligt snabberäknade BNP, och arbetslösheten kommer att öka något i år och nästa år, sade hon.

  KI har skrivit ned sin BNP-prognos och räknar nu med en tillväxt på 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år. I den senaste prognosen, i juni, spådde KI en tillväxt på 1,8 procent i år och 1,4 procent 2020.

  Svaga investeringar

  Ylva Hedén Westerdahl konstaterade att ”BNP-snabben” visade att BNP oväntat sjönk i Sverige under det andra kvartalet, där särskilt investeringarna var svaga.

  – Den svagare tillväxten syns även i sysselsättningen, som nu sjunkit två kvartal i rad. Arbetsmarknaden håller på att kylas av. Vi ser det också i dämpade anställningsplaner, sade hon.

  Arbetslösheten bottnade på 6,3 procent i fjol och väntas nu stiga till 6,4 procent i år och 6,5 procent under 2020.

  Hon påpekade samtidigt att läget på arbetsmarknaden fortsatt är gott och att det finns tecken på att lönerna ökat något mer än KI tidigare räknat med.

  Orolig omvärld

  Internationellt har osäkerheten kring den globala utvecklingen ökat, med en upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina de senaste dagarna, ökad risk för en avtalslös Brexit och geopolitisk oro i Mellanöstern. Denna osäkerhet syns i förtroendeindikatorer globalt, framför allt inom industrin.

  – Det är en snabbare avmattning i industrikonjunkturen, sade Ylva Hedén Westerdahl.

  Detta får återverkningar för svensk exportindustri, där exportorderingången nu minskar i tillverkningsindustrin. Med fulla orderböcker väntas ändå exporten att öka i närtid.

  Även i Sverige har företagens stämningsläge dämpats, vilket också talar för en svagare tillväxt.

  Räntehöjning dröjer

  Konjunkturinstitutet räknar med att Riksbanken höjer reporäntan nästa gång först i september 2020, senare än tidigare bedömning om en höjning i april.

  Det sade Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl vid en pressträff på tisdagen där hon presenterade en konjunkturuppdatering.

  – Riksbanken kommer att avvakta ett år innan de höjer räntan nästa gång. Vår revidering beror främst på att räntorna i omvärlden är lägre. Höjer de redan i april riskerar kronan att stärkas, sade hon.

  Prognosen för KPIF-inflationen har skruvats upp något, men väntas ligga lite under Riksbanken mål både i år och nästa år.

  – Inflationen sjunker något nästa år, till 1,8 från 1,9 procent, sade Ylva Hedén Westerdahl.

  Relaterade artiklar

  Till toppen