Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 13 augusti

  Kartong överraskande starkt för Holmen

  Holmen redovisar ett rörelseresultat på 542 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (574), framgår det av bokslutsrapporten.

  FOTO: Ulf Aronsson

  Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 482 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser.

  Rörelsemarginalen uppgick till 14,1 procent (13,2). Väntat var en marginal på 12,2 procent.

  Försäljningen uppgick till 3 853 miljoner kronor för perioden (4 361). Här låg Infront Datas konsensusprognos på 3 948 miljoner kronor.

  Papper drar ned resultatet

  Skog- och kartongsegmenten bidrog till det överraskande höga rörelseresultatet samtidigt som papper klarade sig sämre än befarat.

  ”Resultatet påverkades negativt av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom papper men det uppvägdes till stor del av högre resultat från kartong och skog”, skriver bolaget i rapporten.

  Rörelseresultatet inom kartongaffären uppgick till 218 miljoner kronor (36). Förväntningarna låg på 160 miljoner kronor.

  ”Resultatökningen beror på lägre produktionskostnader, högre leveranser och bättre produktmix”, skriver Holmen.

  Rörelseförlusten inom Papper uppgick till -60 miljoner kronor (133). Väntat var -23 miljoner kronor. Resultatminskningen i förhållande till första kvartalet uppgick till 143 miljoner kronor och Holmen hänvisar till ”drygt 20 procent lägre leveranser, omfattande produktionsbegränsningar samt 30 miljoner kronor i kostnader på grund av ett större underhållsstopp”.

  Utdelningen halveras

  Styrelsen föreslår en utdelning om 3:50 kronor per aktie. Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

  Utdelningsförslaget ska behandlas vid en extra stämma i september.

  ”Holmens finansiella ställning är stark, även efter förvärvet av Martinsons. Vi är ett företag som också i osäkra tider ska ge utdelning, men i våras togs inget beslut som en konsekvens av den stora osäkerhet som då rådde kring Covid-19. Nu några månader senare har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning har därför styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,5 kronor per aktie i stället för det ursprungliga förslaget om 7 kronor per aktie”, skriver bolaget.

  Relaterade artiklar

  Till toppen