Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 mars 2017

  KARTA: Så mycket åkermark har försvunnit i din kommun

  Malmö, Svedala, Norrtälje, Uppsala, Örebro och Sundsvall – alla står de ut statistiken över hur mycket åkermark som försvunnit de senaste 25 åren. Se kommun för kommun hur åkermarksarealen förändrats sedan 1992 genom ATL:s unika karta.

  ATL:s unika åkermarkskarta – se utvecklingen kommun för kommun

  Så här läser du åkermarkskartan

  Tryck på din kommun för att se hur åkermarksarealen förändrats mellan 1992 och 2016. Dra i kartan för att navigera och använd + och – för att zooma. Ju mer djupröd färg på kartan desto större åkermarksareal har försvunnit. Grönt indikerar att åkermarken ökat. Obs! Det kan ta lite tid innan kartan laddats upp.

  Källa: Jordbruksverket, SCB. Grafik: Frida Jonson

  Burlöv, Malmö och Svedala är bland de kommuner där störst andel åkermark fått ge plats åt bostäder och industrier de senaste 25 åren, enligt Jordbruksverkets statistik som ATL tagit fram.

  I Burlöv stod åkermarken för 42 procent av den totala landarealen 1992. 2016 hade andelen sjunkit till 31 procent.

  Burlöv är ingen stor kommun och minskningen motsvarar 218 hektar mark.

  Största minskningen

  Tittar man i stället på de kommuner där det försvunnit flest hektar åkermark är det Uppsala, Norrtälje, Örebro och Sundsvall som står ut i statistiken.

  I Norrtälje har 3 246 hektar åkermark försvunnit på 25 år. I Sundsvall 3 039 hektar.

  Bostäder, infrastrukturprojekt och lager och logistikcentra byggs inte ofta på bra jordbruksmark. Under 2017 väntas det byggas drygt en halv miljon kvadratmeter logistikyta bara under 2017.

  Enligt Miljöbalken får man endast bygga på brukningsvärd jordbruksmark för att tillgodose ”väsentliga allmänintressen” och detta om det inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk.

  Lennart Nilsson, LRF: ”Åkermarken är viktig”

  LÄS MER: 188 000 hektar åkermark har försvunnit

  VIKTIG FAKTA OM STATISTIKEN

  Landarealen i Örebro kommun har minskat med 500 hektar, vilket gör att andelen åkermark har ökat i jämförelsen, trots att det skett en minskning. Detta beror på att Lekebergs kommun bildades 1995 genom en utbrytning ur Örebro kommun.

  I många kommuner har landarealen förändrats något sedan 1992. Enligt SCB beror skillnaden framförallt på att olika beräkningsmetoder har använts, samt på förbättringar i registerdata över vatten.

  Delar av Uppsala kommun blev Knivsta kommun 2003, vilket gör att landarealen förändrats i Uppsala. Totalt har 3 343 hektar åkermark försvunnit från Uppsala/Knivsta sedan 1992. Efter att Knivsta blev egen kommun har det i Uppsala försvunnit 1 800 hektar åkermark sedan 2003.

  Så här är kartan gjord

  ATL har tagit Statistiska Centralbyråns uppgifter om landarealer år 1992 och 2016 och kört dem mot Jordbruksverkets statistik om åkermark för motsvarande år. På så sätt har vi fått fram andelen åkermark per kommun och år samt hur mycket åkermarken har minskat eller ökat.

  Relaterade artiklar

  Till toppen