Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 augusti

  Karl Hedins egna ord om jaktbrottshärvan

  Snytsbo

  I oktober i fjol hamnade sågverksföretagaren Karl Hedin i fokus när han häktades misstänkt för tjuvjakt på rovdjur. Nu talar han ut om häktningen, utredningen och framtiden för sitt företag.

   – Vi kan inte ha ett rättsväsende vi inte kan lita på, och där det ska sitta en hel rättsapparat och kasta sig över mig som en galjonsfigur, säger Karl Hedin.
  – Vi kan inte ha ett rättsväsende vi inte kan lita på, och där det ska sitta en hel rättsapparat och kasta sig över mig som en galjonsfigur, säger Karl Hedin. FOTO: Trons

  ”Du är misstänkt för grovt jaktbrott.” Det var det enda de civilklädda poliserna sa när de kom hem till Karl Hedin i Smedjebacken på kvällen den 26 oktober 2018, uppger Karl Hedin när ATL träffar honom på hans gård.

  – Jag fattade ingenting, de körde mig till häktet och satte mig i fyllecell. Där låg jag på golvet, i mörkret, och i fem dygn torterade de mig med väckning varje timme, säger Karl Hedin när han ger sin egen berättelse om händelserna sedan höstdagen i fjol.

  Spanade efter varg

  Utlösande faktor bakom gripandet var ett telefonsamtal som Karl Hedin haft med sin syster samma dag. Tillsammans med en medarbetare hade han inspekterat ett skogsområde i Virsbo där de nästa dag skulle hålla en större jakt. De hade fått uppgift om att varg hörts i området, och med tanke på jakthundarnas säkerhet ville de kontrollera om det stämde.

  – Jag var där i max en timme, i kontorskläder och lågskor, och lyssnade och kollade längs skogsbilvägarna efter spillning, säger han.

  Samtalet avlyssnades

  Under vistelsen där blev han uppringd av sin syster, och i ett nytt samtal lite senare nämndes ”gråben”. Vad han inte visste var att telefonen var avlyssnad. Polis och åklagare tolkade samtalet som att en varg hade skjutits. Karl Hedin och hans medarbetare häktades tillsammans med ytterligare tre män.

  Utöver telefonsamtalet hade polisen också uppgifter från vad de betecknade som en trovärdig källa om att männen under flera års tid bedrivit tjuvjakt på rovdjur, bland annat med gift.

  Tog tillbaka uppgifter

  Men sedan gripandet har nya uppgifter kommit fram. Det trovärdiga vittnet, som var gift med en av de misstänkta, har tagit tillbaka alla anklagelser med hänvisning till att hon var i psykisk obalans. I sökandet efter bevis lät åklagaren analysera askan från sågverkspannan i Karbenning. Men några benrester hittades inte (se faktaruta).

  Och i slutet på juni ändrade Lars Magnusson också uppfattning om telefonsamtalet den 26 oktober. Efter att ha lyssnat igenom det med sina privata hörlurar, kom han till slutsatsen att någon varg aldrig skjutits. Trots det kvarstår misstankarna om jaktbrott eftersom det kan ha funnits uppsåt att begå brott, sa Lars Magnusson då till Svensk Jakt.

  Frihetsberövad i 31 dagar

  Karl Hedin satt häktad i 31 dagar. Hur länge hans telefon varit avlyssnad, och om den fortfarande är det, vet han inte och hans jaktvapen är fortfarande beslagtagna.

  – Jag har inte begått de brott jag misstänks för. När man vet det måste man ju fråga sig varför jag utsätts för detta. Det är ett åsiktsförtryck för att man inte gillar mig och mina åsikter, säger Karl Hedin.

  Karl Hedin ser misstankarna mot sig som en del i ett större pussel, ett pussel han själv beskrivit i fyra böcker där han tydligt tar ställning i vargfrågan: ”Varg och landsbygdsboende”, ”De jagade jägarna”, ”Attacken mot äganderätten” och ”Maktmissbruket”. Han har också hållit cirka 200 föredrag om framför allt varg runt om i landet.

  – Sedan tjänstemannaansvaret avskaffades 1976 har vi fått en glidning där riksdagens makt alltmer begränsas. Aktivister som inte kan få politisk makt har i stället skaffat sig makt inom myndighetsvärlden. I stället för att myndigheterna rättar sig ­efter riksdagens beslut bedriver de nu politisk aktivism som de inte kan straffas för, hävdar han.

  Kritiserar utredningen

  Karl Hedin anser att det begåtts en rad felaktigheter i utredningen mot honom själv, bland annat menar han att ­telefonavlyssning har använts utan lagligt stöd, att polis och åklagare valt att tro på ett vittne som de vetat är i psykisk obalans och att utskrifterna av telefonavlyssningen förvanskats avsiktligt.

  – Vårt rättsväsende bygger på att man är oskyldig tills man är dömd, och om man döms ska skulden vara ställd utom allt tvivel. Men den här gruppen av åklagare och domare på Rema (Riksenheten för miljö- och ­arbetsmiljömål, reds. anm.) har utvecklat ett system med straff före dom, hävdar han.

  – Genom att hålla mig inspärrad i 31 dagar, genom att trakassera mig publikt, genom att hålla mig på halster och inte berätta vad de tror jag har gjort och genom att beslagta mina jaktvapen. Vi kan inte ha det så här, med ett rättsväsende man inte kan lita på, säger Karl Hedin.

  Kommer du att söka skadestånd om du frias från misstankarna, och hur stort kan det bli med tanke på att du leder en koncern värderad till över 7 miljarder kronor?

  – Jag kan rimligen inte fällas eftersom jag inte gjort det jag anklagas för. Men jag har inte funderat över skadestånd än, det är nästa fas.

  Avlyssning prövades

  Kammaråklagare Lars Magnusson kan i nuläget inte säga om och i så fall när det kommer att väckas åtal mot Karl Hedin. Telefonavlyssningen, förklarar han, har prövats rättsligt och man fann då att det fanns stöd för den. Anklagelserna om att häktningstiden på 31 dygn och att vapen beslagtagits skulle handla om något åsiktsförtryck tillbakavisar Lars Magnusson bestämt när ATL pratar med honom.

  – Misstänks man för brott utsätts man för olika tvångsmedel, och det är alltid obehagligt. Det görs husrannsakan och tas beslag, men det finns regler för hur det ska göras, säger han.

  Läs mer: Åklagaren: ”Alltid obehagligt att bli utsatt för tvångsmedel”

  Flera uppköp

  Trots styrelseordförandens häkt­ning klarade sig Karl Hedin-koncernen bra under 2018. Samtidigt har flera andra privata sågverksföretag den senaste tiden köpts upp av utländska investerare, närliggande Siljan Timber och Bergkvist Insjön, men även småländska Vida och Bergs Timber.

  – Jag har inte fått några anbud, kanske för att jag inte kan tänka mig att sälja. Men det är intressant att internationellt kapital tittar på svensk sågverksindustri. De måste ju ha räknat på det och sett att det är en bra affär, ­säger Karl Hedin.

  Har delat upp företaget

  Bakom flera av försäljningarna ligger svårigheter med generationsskiften, anser han. Snart 70 år fyllda har han själv under 2019 genomfört en uppdelning av det egna företaget. Orsaken är främst att underlätta fördelningen av arvet när han går bort. Av de två döttrarna jobbar en inom företaget.

  – Allt i ett företag är humankapital, resten är bara ett resultat av det. Och det är värdefullt för humankapitalbygget att det är en ägare. Blir det stridigheter i ägargrupperingen värker det ned i organisationen. Delningen av bolaget skapar flera möjlig­heter till fördelning.

  Samtidigt har han för första gången tagit en utdelning, 100 miljoner kronor.

  – Det är bra att ha en del fritt kapital till testamentet. Och så kostar det lite grann att slutföra kampen mot övergreppet, avslutar han.

  Fotnot: Fram till nu har ATL valt att inte namnge Karl Hedin i samband med rapporteringen om den misstänkta jakthärvan. Enligt de pressetiska reglerna ska försiktighetsprincipen gälla vid publicering i samband med brottsmisstankar. Efter det att Karl Hedin själv valt att berätta sin historia har ATL beslutat att publicera hans namn.

   Skogen är både levebröd och fritidsintresse för Karl Hedin. Sen han tog över familjens sågverksföretag 1983 har omsättningen ökat från 180 miljoner kronor till 4,7 miljarder.
  Skogen är både levebröd och fritidsintresse för Karl Hedin. Sen han tog över familjens sågverksföretag 1983 har omsättningen ökat från 180 miljoner kronor till 4,7 miljarder. FOTO: Trons

  Karl Hedin

  Ålder: 69, fyller 70 den 26 augusti i år.

  Bor: Smedjebacken

  Yrke: Ägare och styrelseordförande för Karl Hedin-koncernen med skog, sågverk och byggvaruhandel.

  Bakgrund: Tog över företaget, som startades av hans farfar, 1983. Då var omsättningen 180 miljoner kronor, 2018 var den 4,7 miljarder.

  Aktuell: Som en av de misstänkta i den så kallade ”jakthärvan” i Västmanland.

  Källa: Alla Bolag, Ratsit, Vi Skogsägare

  Karl Hedin-koncernen

  Tidigare ett moderbolag med ett tjugotal dotterbolag inom skog, sågverk och byggvaruhandel. Omsättning 2018 4,7 (4,4) miljarder kronor, rörelseresultat 579 (466) miljoner kronor och resultat efter finansnetto 644 (517) miljoner kronor.

  Bolaget delades i juni i år upp i fem separata bolag: Huvudbolaget AB Karl Hedin samt AB Karl Hedin Finans, AB Karl Hedin Skog, Karlsbo Skog och Källfallet AB.

  I samband med delningen gjordes en värdering av koncernen till 7,2 miljarder kronor, inklusive skulder.

  Källa: Alla Bolag, DI

  Jaktbrottshärvan: Detta har hänt

  • Den 26 oktober i fjol häktades fem män, däribland Karl Hedin, misstänkta för illegal jakt på bland annat varg. Bakom polisens razzia låg en längre tids spaning och -telefonavlyssning av de misstänktas telefoner. Karl Hedin satt frihetsberövad och isolerad i 31 dygn och polisen undersökte bland annat en värmepanna på en av hans anläggningar, där de misstänkte att skjutna vargar hade eldats upp. Inga benrester hittades dock.

  • Före jul polisanmälde Karl Hedin åklagaren Lars Magnusson för tjänstefel då han ansåg att det misstänkta brottet inte är så grovt att det är rätt att ta till en så integritetskränkande åtgärd som telefonavlyssning.

  • Den 23 mars begärde åklagaren förlängd tid innan åtal ska vara väckt i väntan på kriminaltekniska resultat.

  • I maj avslog hovrätten hävningen av de vapenbeslag som genomfördes i samband med häktningen.

  • I juli kom åklagaren Lars Magnusson fram till att Karl Hedin inte skjutit någon varg i slutet av oktober 2018, efter att ha lyssnat på telefonavlyssningen.

  • Tidigare hade han grundat sin uppfattning på polisens utskrifter av samtalet mellan Karl Hedin och hans syster.

  • Senare samma månad stod det klart att det inte blir någon utredning om tjänstefel i samband med jaktbrottshärvan i Västmanland. ”Jag har kommit fram till att ingen i förundersökningen, i de delar som jag prövat i min utredning, begått tjänstefel”, säger chefsåklagaren Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren i ett pressmeddelande.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen