Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 januari

  Kan vi hävda urminnes hävd?

  Kan vi köra med stöd av urminnes hävd? Det undrar ett lantbrukarpar sedan ett par stadsbor som tagit över en grannfastighet försökt stoppa dem från att använda en väg de alltid använt.

  Vi driver ett traditionellt lantbruk med växtodling. För något år sedan såldes en granngård här i byn till nya ägare från stan. De hävdade under hösten att vägen vi alltid far på över deras fastighet är deras och att vi inte har rätt att köra där. Frugan talade med Lantmäteriet som berättade att vi på pappret inte har någon rätt till vägen. Men vi har ju alltid kört där, kan det vara fråga om urminnes hävd?

  //Trött på stadsbor på landet

  Hej! Jag förstår din frustration över situationen, men på sikt är det ändå värdefullt för er fastighet att ni säkerställer rätten till väg för att undvika framtida konflikter.

  Det är tveksamt om en tvist om urminnes hävd till vägen är det effektivaste sättet att säkerställa er rätt till väg över en annan fastighet.

  Urminnes hävd är en rättighet till annans fastighet som fanns i äldre lagstiftning (15 kap. 1 § äldre jordabalken):

  ”Det är urminnes hävd: där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald och ohindrad besutit, nyttjat och brukat haver, att ingen minnes, eller av sanna sago vet, huru hans förfäder, eller fångesmän först därtill komne äro.”

  När den nya och nu gällande lagstiftningen i jordabalken började gälla år 1972 upphävdes rätten till urminnes hävd. Någon ny rättighet till följd av urminnes hävd kan därför inte uppstå efter 1972. Rättigheter som uppstod dessförinnan, det vill säga före 1972, gäller dock fortfarande i dag om man kan bevisa sin rätt. En rättighet som bygger på urminnes hävd måste ha utövats under en mycket lång tid, i rättsfall anges två mansåldrar eller cirka 90 år, och detta då innan 1972. Svårigheterna som ofta uppstår i en tvist om urminnes hävd är att finna bevismedel som visar att man utan avbrott har nyttjat vägen under hela denna tid innan 1972. Det finns särskilda beviskrav vad gäller urminnes hävd som är högre än vad som annars är fallet (15 kap. 4 § äldre jordabalken):

  ”Förebär någon urminnes hävd, som klandrad varder; vise då med gamla och laggillda brev och skrifter, eller trovärdiga män, de där om orten väl kunniga äro, och på ed sin vittna kunna, att de varken själva veta, eller av andra hört, någon tid annorlunda varit hava. Gitter han det ej; vare då den hävd utan kraft och verkan.”

  En tvist om urminnes hävd är därför enligt min bedömning generellt sett förknippad med bevissvårigheter, och med risken för att få betala omfattande ombudskostnader till följd av utredningskostnader, utan resultat. En fastighet har allmänt en rätt till väg, och är det som så att ni inte har någon annan fastställd rätt till väg skulle jag råda att vända er till Lantmäteriet med ett yrkande om rätt till väg i lämplig sträckning. Det finns ingen garanti för att Lantmäteriet bedömer att vägen över er grannfastighet är den lämpligaste utfarten då de överväger alla alternativ, och ni får själva betala för Lantmäteriets arbete, men ni får en slutprodukt som en tvist om urminnes hävd kanske inte kan ge er, rätten till väg.

  Alternativt gör ni en affärsmässig kalkyl där ni väger kostnaden för Lantmäteriet mot att ge era grannar en viss ersättning för att få nyttja deras väg och undersöker deras intresse av att skriva ett frivilligt avtal om rätt till nyttjande av vägen.

  Håller tummarna för att det löser sig på bästa sätt, skriv gärna och berätta för mig hur det gick!

  Jag får många frågor om rättigheter med stöd av urminnes hävd. Har du varit involverad i en sådan process, och hur gick det då? Skriv gärna en kommentar på här eller Facebook.

  Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult. Har du en fråga? Skicka den tillmailto:juristen@atl.nu

  Fler läsarfrågor till ATL:s jurist:”Hur ska vi få fart på Lantmäteriet?”Ska jag överklaga grannens husbygge?Är min övervuxna och glesa stenrad en mur?

  Relaterade artiklar

  Till toppen