Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 2 februari

  Kan jag räkna med EU-stöd på samma nivå?

  Att som företagare helt förlita sig på EU-stöd för att klara lönsamheten är vanskligt, skriver ATLs ekonomicoach Elenore Wallin. Inte minst då stöden för kommande år ännu inte är beslutade.

   ATL:s krönikör Elenore Wallin.
  ATL:s krönikör Elenore Wallin. FOTO: Privat

  Jag har varit lantbrukare i drygt 20 år och har en blandad verksamhet med växtodling och köttdjur. Betydelsen av EU-stöden har ökat de senaste åren och ibland är det den delen som avgör om jag redovisar ett positivt resultat. Jag sitter och funderar på hur jag kan utveckla mitt företag och undrar om jag kan räkna med EU-stöd på samma nivå som tidigare.

  Magnus

  Hej Magnus! Nu när det nytt år och lite lugnare får många tid att tänka. Då kommer lite olika frågor om företagandet upp. Din fundering om EU-stöd delas av många.

  Du skriver att EU-stödet är viktig del av lönsamheten. En viktig del i strategin framöver är då att minska beroendet av EU-stöd.

  Det är lätt att säga, men det jag vill förmedla är att man måste försöka minska sin sårbarhet genom att jobba för att vara mindre beroende av EU-stöden. Även om jag tror att vi kommer att ha kvar stöd många år framöver är det en stor risk för den enskilda företagaren att ”leva” på stödet.

  När det gäller nivåerna på stöden framåt är det tyvärr omöjligt att ge ett tydligt svar, eftersom inga beslut är fattade ännu.

  Under den senaste perioden (2014–2020) har vi haft en utjämning av direktstöden. Från och med i år har vi samma nivå för gårdsstöd och förgröningsstöd i hela landet, cirka 200 euro per hektar. Om du har åtagande som gick ut 2019 kan de flesta förlängas med ett år i taget från 2020.

  SKICKA IN DIN FRÅGA TILL ATL:S EKONOMICOACH!

  Har du funderingar kring ditt företags ekonomi? Mejla din fråga till ekonomicoachen@atl.nu!

  Just nu förhandlar EU-länderna om en ny jordbrukspolitik som ska gälla för perioden 2021–2027. Det är redan förseningar, så prognosen är att den tidigast kommer att gälla från 2022. Det troliga är att vi har samma stöd som i dag ytterligare två år.

  I den nya politiken blir det fokus på tre huvudmål: konkurrenskraft, hållbarhet och landsbygdsutveckling. Det finns olika scenarier för hur det kommer att bli på gårdsnivå.

  Det troliga är att det blir utökade grundvillkor för att erhålla gårdsstöd. Det innebär att förgröningsstöd ingår i grundvillkoret. När det gäller nivån på gårdsstödet är det flera bedömares uppfattning att vi kommer att få en sänkning – hur stor den kommer att bli råder det dock delade meningar om. Jag tror inte att sänkningen kommer att bli mer än 20 procent.

  Eftersom du har köttdjur är det en del stöd som är kopplade till djurhållningen. De avgör vilken ersättning du får.

  Stöden för betesmark är en viktig del i köttproduktionen. Dessa stöd kommer troligen inte försämras, utan till och med prioriteras med ännu högre belopp om det finns stora naturvärden i flora och fauna.

  Kompensationsstödet är den andra delen som jag tror fortsättningsvis kommer att prioriteras, men jag vet inte om du bor i ett sådant område. Hur ska det bli en levande landsbygd om det inte finns aktiva jordbrukare i mellanbygd och skogsbygd? Betande djur är det bästa sättet att hålla betesmarker i god hävd och det behövs nationellt stöd för att det ska bli någon lönsamhet i köttdjurproduktion.

  Elenore Wallin

  Företags- och ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet Östergötland

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen