Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Skog 25 februari

  Stor skogsfastighet till salu – för 165 miljoner

  Strax öster om Valdermarsvik finns Kalerum skogar: en skogsfastighet på 1 938 hektar, med 1 638 hektar produktiv skogsmark. Nu ligger fastigheten ute till försäljning – för ett pris på 165 miljoner kronor.

  ”Ett skogsinnehav som kommer generera mycket god tillväxt i framtiden”, skriver mäklaren Viktor Danielsson i ett mejl till ATL.

   ”Skogen har skötts med professionell hjälp under de 20 åren då den har varit i nuvarande ägares hand. Det har resulterat i att bestånden är välslutna, ungskogarna är väletablerade samt att man sett till att plantering har skett med rätt plantor på rätt mark med efterföljande återväxtkontroller”, uppger mäklare Viktor Danielsson på Karl Danielsson egendomar.
  ”Skogen har skötts med professionell hjälp under de 20 åren då den har varit i nuvarande ägares hand. Det har resulterat i att bestånden är välslutna, ungskogarna är väletablerade samt att man sett till att plantering har skett med rätt plantor på rätt mark med efterföljande återväxtkontroller”, uppger mäklare Viktor Danielsson på Karl Danielsson egendomar. FOTO: Mikael Ackelman/Karl Danielsson Egendomar

  Det hör inte till vanligheterna att en juridisk person kan förvärva skogsinnehav i den här storleken. Men när det gäller fastigheten Kalerum Skogar är det nu möjligt.

  ”Överlåtelsen sker genom förvärv av aktier och av den anledningen behövs inget förvärvstillstånd”, uppger mäklaren Viktor Danielsson på Karl Danielsson Egendomar för ATL, som intervjuar honom per mejl då han befinner sig på semester på annan ort.

  Han beskriver fastigheten som ett stort och rationellt skogsinnehav, med välskötta skogar, bra vägnät och ett lättskött byggnadsbestånd.

  ”Det finns mycket goda förutsättningar för rejäla avverkningar samtidigt som Kalerum skogar befinner sig i bästa tillväxtfas”, skriver Viktor Danielsson.

   95 procent av skogen är enligt skogsbruksplanen avsedd till produktionsskog, vilket motsvarar cirka 1 556 hektar, eller 184 560 skogskubikmeter.
  95 procent av skogen är enligt skogsbruksplanen avsedd till produktionsskog, vilket motsvarar cirka 1 556 hektar, eller 184 560 skogskubikmeter. FOTO: Mikael Ackelman/Karl Danielsson Egendomar

  Nyckelbiotop och biotopskydd

  Fastigheten består av 1 938 hektar skog, varav 1 638 är produktiv skogsmark. Större delen av skogsinnehavet befinner sig i tillväxtfas med en ålder på 25 till 65 år.

  ”Utöver detta finns det möjlighet att föryngringsavverka 33 000 skogskubikmeter, säger Viktor Danielsson.

  Tre hektar består av K2, det vill säga nyplantering. Det totala virkesförrådet uppgår till 192 000 skogskubikmeter och tillväxten uppgår till cirka 7 660 skogskubikmeter per år.

  Finns det skog som är skyddad?

  ”Det finns en nyckelbiotop och ett biotopskydd. Utöver det finns åtta avdelningar med naturvärden”, skriver Viktor Danielsson och berättar vidare att den nya skogsbruksplanen har föreslagit en avsättning om fem procent av skogsarealen, det vill säga 65 hektar, för naturvårdsmål.

   ”Det är viktigt att se långsiktigt på en investering som Kalerum Skogar. Fastighetens skogsinnehav är relativt ungt även om det finns en hel del att slutavverka. Den köpare som har en längre tidshorisont på sin investering kommer att se en fantastisk virkestillväxt”, säger Viktor Danielsson.
  ”Det är viktigt att se långsiktigt på en investering som Kalerum Skogar. Fastighetens skogsinnehav är relativt ungt även om det finns en hel del att slutavverka. Den köpare som har en längre tidshorisont på sin investering kommer att se en fantastisk virkestillväxt”, säger Viktor Danielsson. FOTO: Mikael Ackelman/Karl Danielsson Egendomar
   Karta över Kalerum. ”Kalerum ligger i ett mycket bra virkesförsäljningsområde, vilket ger goda förutsättningar för framtida virkesförsäljning”, säger Viktor Danielsson.
  Karta över Kalerum. ”Kalerum ligger i ett mycket bra virkesförsäljningsområde, vilket ger goda förutsättningar för framtida virkesförsäljning”, säger Viktor Danielsson. FOTO: Karl Danielsson Egendomar

  Jaktcamp i ostört läge

  Förutom skog finns det på fastigheten en jaktcamp som ligger på en höjd vid en sjö. I anslutning till campen finns ekonomibyggnader som rymmer bastu, båthus och förråd samt ett viltslakteri och ett par mindre torp.

  Byggnaderna beskrivs hålla en bra standard och inte vara i behov av renovering innan eventuell flytt.

  ”Jaktcampen går utmärkt att bo i och det får plats åtta till tio stycken övernattande gäster där. Huset håller i övrigt en bra standard och går alldeles utmärkt att använda som permanentbostad. Utöver detta finns en bostad som också fungerar som permanentboende”, uppger Viktor Danielsson.

   Skogen består till cirka 70 procent av tall och 21 procent av gran, resterande är lövskog.
  Skogen består till cirka 70 procent av tall och 21 procent av gran, resterande är lövskog. FOTO: Mikael Ackelman/Karl Danielsson Egendomar

  Blir ägare till Kalerum Gård AB

  Försäljningen sker genom överlåtelse av samtliga aktier i Kalerum Gård AB.

  ”Bolaget är ganska nytt och har inte bedrivit någon större aktivitet sedan det bildades. Fastigheten Kalerum kommer ursprungligen från Hvalfisken AB”, skriver Viktor Danielsson.

  Nuvarande ägare köpte Kalerum i början av 1999. Fastigheten bestod då av 1 000 hektar.

  ”Sedan dess har nuvarande ägare köpt till grannmarker och utvecklat innehavet, för att få till en så pass stor och rationell enhet som möjligt”, skriver Viktor Danielsson.

   Jakten på Kalerum beskrivs som lovande, med fin älgstam, gott om vildsvin, rådjur och dovhjort. Skogen har kontakt med Östersjön samt andelar i två sjöar som ska ha goda fiskemöjligheter.
  Jakten på Kalerum beskrivs som lovande, med fin älgstam, gott om vildsvin, rådjur och dovhjort. Skogen har kontakt med Östersjön samt andelar i två sjöar som ska ha goda fiskemöjligheter. FOTO: Mikael Ackelman/Karl Danielsson Egendomar

  Det har varit extrem nederbörd och översvämningar runt om i södra Sverige den senaste tiden. Ligger fastigheten nära vattendrag, med risk för översvämningar?

  ”Det finns flera vattendrag och sjöar men inga som ger några översvämningar eller liknande det som du beskriver”, skriver Viktor Danielsson.

  Relaterade artiklar

  Till toppen