Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 november 2018

  Kadmiumgräns för gödsel införs i hela EU

  Den svenska gränsen ligger redan under den nya EU-nivån.

   Frederick Federley (C).
  Frederick Federley (C). FOTO: Johanna Berglund

  På tisdag förmiddag enades EU:s lagstiftare om att införa en gräns på 60 milligram per kilo fosforpentoxid i CE-märkt mineralgödsel. Sverige har redan ett lägre tak, på 44 milligram, motsvarande 100 gram per ton fosfor, och det nya regelverket gör det möjligt att sänka det ytterligare. Alliansregeringen ansökte 2012 om att få halvera gränsvärdet, men fick då nobben av EU-kommissionen som inte ansåg det vara i linje med EU:s regelverk.

  – Nu har vi en tydlig möjlighet att gå vidare och sänka nivåerna, säger Fredrick Federley (C) som representerade den liberala partigruppen, Alde, i EU-parlamentets förhandlingar med Rådet och EU-kommissionen.

  ATL har sökt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för att ställa frågan om det är aktuellt att sänka den svenska kadmiumgränsen ytterligare. Då övergångsregeringen inte ska ta politiska initiativ har statsrådet svårt att kommentera, säger hans pressekreterare.

  Den svenska användningen av mineralgödsel underskrider det befintliga kadmiumtaket med god marginal. För den senast mätta perioden, 2016/2017 låg medelhalten på 6,1 gram per ton fosfor.

  Geografi spelar in

  Det nya taket införs tre år efter att lagstiftningen trätt i kraft, vilket kan ske först när EU-parlamentet och Rådet officiellt klubbat den informella överenskommelsen. När taket gällt i fyra år ska EU-kommissionen göra en översyn för att bedöma om det bör sänkas. EU-parlamentet drev en striktare linje med automatiska sänkningar till 40 milligram efter sex år och 20 milligram efter 16 år.

  – Det har historiska och politiska skäl. Länderna kring Medelhavet har nära till Nordafrika och köper sin mineralgödsel därifrån, vi handlar utav Finland som har en liten men naggande god gruva med väldigt lite kadmium i fosfaten, säger Fredrick Federley.

  Den europeiska bondelobbyn Copa-Cogeca har kampanjat för en gräns på lägst 60 milligram och att några ytterligare förändringar inte ska införas på 16 år.

  Frivilligt

  I överenskommelsen ingår också att en EU-gemensam CE-märkning för organisk gödsel införs. Det är tänkt att gynna handel med gödsel gjord på råvaror som avfall och biprodukter av biobränsleproduktion, och därmed bidra till en mer cirkulär ekonomi i EU.

  – Poängen är att den svenske lantbrukaren inte ska behöva ägna en hel vetenskaplig uppsats för att analysera om han eller hon köper gödsel från Nederländerna. Finns märkningen vet man att nivåerna är rätt, säger Fredrick Federley.

  För den som bara vill sälja på sin nationella marknad behövs det ingen CE-märkning och reglerna för den, inklusive kadmiumtaket, behöver inte följas om inte nationell lagstiftning kräver det.

  Relaterade artiklar

  Till toppen