Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 mars

  ”Inte någon större skillnad jämfört med tidigare”

  Förändringen av gödslingsregler ska göra det lättare för lantbrukare att göra rätt, säger Mona Strandmark, enhetschef på Miljöregelenheten, Jordbruksverket.

   Mona Strandmark, enhetschef på Miljöregelenheten, Jordbruksverket, tycker att den nya föreskriften gör det tydligt för lantbrukare att det inte är tillåtet att sprida gödsel på betesmark.
  Mona Strandmark, enhetschef på Miljöregelenheten, Jordbruksverket, tycker att den nya föreskriften gör det tydligt för lantbrukare att det inte är tillåtet att sprida gödsel på betesmark. FOTO: Jordbruksverket

  Med den nya skrivningen i föreskriften blir det tydligt för lantbrukare att det inte är tillåtet att sprida gödsel på betesmarker.

  – Innan var detta en avvägningsfråga om spridningen förstörde natur- och kulturvärden, säger Mona Strandmark.

  Denna bedömning ska inte ligga på lantbruksföretagen, eftersom det skulle kunna ge problem vid tillsyn om länsstyrelsens företrädare har en annan syn på saken, påpekar hon.

  – Vår bedömning är att betesmarker till 99 procent innehåller sådana miljövärden som är värda att skydda och då ska man inte gödsla dem för då blir det en annan typ av miljö, säger hon.

  Det finns lantbrukare som gödslar sina betesmarker för att få ett bättre fodervärde till djuren. Hur har ni bedömt det?

  – Jag måste säga, vi hade inte kännedom om att det skulle vara många lantbrukare som gör på det sättet. För det har inte varit tillåtet innan heller, säger Mona Strandmark.

  Om lantbrukaren gödslar betesmarkerna försvinner naturvärdena och då blir det lite av ett cirkelresonemang att sedan göra bedömningen att det inte finns några naturvärden kvar som är värda att bevara, tycker hon.

  – Så är det inte tänkt. Våra betesmarker är väldigt värdefulla för den biologiska mångfalden och för andra miljövärden, säger hon.

  Hon påpekar att föreskriften varit ute på remiss tre gånger och att ingen av remissinstanserna, som exempelvis LRF, Sveriges Nötköttsproducenter eller myndigheter, har påpekat att förändringen av föreskriften skapar problem för lantbrukare när det gäller detta.

  Beslutades i januari

  Förändringen gäller Jordbruksverkets ”Föreskrift om hänsyn till natur och kulturvärden i jordbruket” som beslutades den 23 januari 2020. Paragraf 12 lyder nu ”Mineralgödsel, stallgödsel samt slam eller andra organiska gödselmedel får inte spridas på betesmark”.

  Det innebär att om en handläggare på länsstyrelsen uppmärksammar att gödsel spridits på betesmarken kan de åtalsanmäla lantbrukaren. Brottet kan ge böter enligt miljöbalken.

  Ändringarna i föreskriften påverkar inte tvärvillkoren. En lantbrukare kan därmed inte få avdrag på gårdsstödet om denna bryter mot föreskriften och sprider gödsel på betesmark.

  Källa: Miljöregelenheten, Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen