Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 november 2016

  Jordbruksverket: Risken att få in sjukdomen har förhöjts

  Jordbruksverket höjer skyddsnivån efter fågelinfluensa i Danmark.

  Efter det att Danmark har fått ett fall av fågelinfluensa av typen H5N8 hos ankor höjer Jordbruksverket som förebyggande åtgärd skyddsnivån för fjäderfä i Sverige. Beslutet omfattar att hållning av fjäderfä i hela landet.

  – Att vi nu höjer till skyddsnivå 2 är en ren försiktighetsåtgärd. Fågelinfluensan sprids framför allt med vilda fåglar och därför måste risken för att få in sjukdomen till svenska fjäderfä nu betraktas som förhöjd, säger smittskyddshandläggare Karin Åhl på Jordbruksverket till ATL.

  – Det är viktigt att vi gör det. Det är stor skillnad när fåglar i en besättning har smittats jämfört med att döda vilda fåglar hittas.

  Ska hållas inomhus

  Höjningen av skyddsnivån innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus. Det kan finnas tillfällen då det inte går att ta in fåglarna inomhus. Men det är i de fallen viktigt att djuren hålls i en inhägnad och får foder och vatten under tak.

  Dessutom införs nu förbud mot utställningar och tävlingar för fjäderfä.

  Ingen risk för människa

  Bakgrunden till beslutet att höja skyddsnivån i förebyggande syfte är de fall av fågelinfluensa som förekommit i Europa under hösten och nu konstaterats i Danmark. Smittkällan är fortfarande okänd. Beslutet om höjning av skyddsnivån kan komma att omvärderas så snart ytterligare information finns tillgänglig om omfattningen av smittspridningen.

  Det finns inga tecken på att denna typ av fågelinfluensavirus kan smitta till människa. Detta i kombination med att det inte finns några påvisade utbrott i Sverige eller tecken på att smittan skulle finnas bland vilda fåglar i närområdet gör att Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för att smittas i dagsläget är i det närmaste obefintlig.

  – Det är viktigt att poängtera det, att det inte är någon fara för folk. Folkhälsomyndigheten uppger att faran för folk är i det närmaste obefintlig och det är viktigt att ta det med sig att det inte är någon fara, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

  Karin Åhl berättar att Sverige tidigare har haft fall av fågelinfluensa:

  2007 drabbades en mindre besättning som inkluderade änder samt vilda fåglar som väntade på att åter släppas ut.

  2015 upptäcktes smittan i samband med rutinmässig provtagning av döda svanar från Stockholm som skickats till obduktion.

  Det här innebär skyddsnivå 2

  • Fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
  • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.
  • Källa: Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen