Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 juli 2018

  Jordbruksverket: Liten risk för svinpest när grovfoder importeras

  Sverige riskerar att stå inför en stor foderbrist och många överväger möjligheterna att importera foder. Det finns flera saker att tänka på när det gäller tillstånd och smittskydd när foder tas in i landet.

  Danmark, Nederländerna och Frankrike – det är bara några länder som det just nu köps in foder från för att råda bot på foderbristen i spåren av torkan.

  Samtidigt har en del frågor väckts i fall importen kan skapa problem för smittskyddet, till exempel om import av torrhö från kontinenten skulle kunna öka riskerna för att föra in afrikansk svinpest till Sverige.

   Brist i Sverige på grovfoder gör att en del halm och grovfoder köps in från utlandet.
  Brist i Sverige på grovfoder gör att en del halm och grovfoder köps in från utlandet.

  Liten risk för smittspridning

  Vid import av väl torkat grovfoder är riskerna att överföra smittan mycket små, skriver SVA och Jordbruksverket. Myndigheterna rekommenderar att grovfodret ska ha lagrats under minst två månader innan det förs in i Sverige och att det är av god kvalitet.

  Inom EU och även Norge är det fri handel med foder. Köper man in foder till djuren på den egna gården behövs inga tillstånd.

  Men om inköparen vill sälja fodret vidare på den svenska marknaden krävs det att man är registrerad foderföretagare hos Jordbruksverket. Fodret måste komma från en anläggning som också är registrerad i ursprungslandet enligt EU:s regler. En importör som vill sälja fodret vidare i Sverige ska kunna säkerställa att fodret har tillverkats och lagrats utan att strida mot EU:s regler. Jordbruksverket skriver att foderimportören ”fungerar som målvakt för att det foder som tas in är säkert och av lämplig kvalitet.”

   Som importör som ska sälja fodret vidare har man ansvar för att fodret som kommer in i landet är säkert.
  Som importör som ska sälja fodret vidare har man ansvar för att fodret som kommer in i landet är säkert.

  Andra regler för egna djur

  Dock gäller alltså andra regler om fodret bara ska användas till de egna djuren. Är man registrerad primärproducent och vill importera foder till de egna djuren från ett annat EU-land behövs det ingen kompletterande anmälan. Äger du stall för hästar kan alla hästar i stallet utfodras med det importerade fodret, utan att du behöver registrera dig som foderleverantör.

  Några krav vid import av foder från annat EU- land (även Norge)

  Om fodret ska säljas vidare till någon annan: anmäl dig som foderleverantör och registrera dig som foderföretagare hos Jordbruksverket. Du ska göra din anmälan före det första importtillfället.

  Fodret måste komma från en anläggning som är en registrerad foderanläggning i det aktuella landet. Den utländska leverantören ska kunna visa att den är en registrerad foderanläggning enligt EU:s regelverk.

  Registrerade primärproducenter som för in foder till de egna djuren från annat EU-land behöver inte göra någon kompletterande anmälan om detta till Jordbruksverket.

  För du in foder från ett annat land och levererar det vidare till andra foderanläggningar krävs dock att du registrerar dig som en foderleverantör.

  Foder och följesedlar ska vara märkta så att de följer kraven för foderråvaror.

  Importeras foder från länder utanför EU (förutom Norge) ställs andra hårdare krav.

  KÄLLA: Jordbruksverket

  LÄS OCKSÅ: Akut foderbrist – leverantörer nedringdaLÄS OCKSÅ: Nytt svårt år för djurägare i torkan

  Relaterade artiklar

  Till toppen