Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 november 1999

  Jordbruksverket ändrar sig om nya stalljournalen

  Jordbruksverket backar om nya stalljournalen. Kobönderna har inte längre kniven på strupen att byta journal före nyår. Vissa behöver inte använda den nya journalen över huvud taget.

  I måndags fattade Jordbruksverket beslut om vilka stalljournaler som kommer att vara godkända för nötkreatur framöver. Beslutet innebär en tvärvändning mot tidigare besked.
  – Vi behöver inte driva frågan lika hårt längre, förklarar Harald Svensson, chef för verkets kontrollavdelning.
  Redan för en månad sedan, den 26 oktober, skickade Jordbruksverket ut ett brev till alla produktionsplatser med nötkreatur. Brevet klargjorde att en enda stalljournal i bokform kommer att vara godkänd från och med den 1 januari år 2000. Samtliga tidigare godkända journaler för nötkreatur upphör att gälla, skrev verket.
  Djurbonden fick intryck av att allt var klappat och klart. ”Du kan börja registrera i den nya journalen redan då du får den”, löd budskapet.
  Beslut saknades dock. Jordbruksverket struntade i principen att först besluta och därefter informera.

  Stoppdatum flyttas fram
  Inte förrän i måndags, den 22 november, godkändes den nya journalen retroaktivt.
  Beslutet går på flera punkter stick i stäv med de stränga besked bönderna tidigare fått från myndigheten. Påbudet om att flytta över alla uppgifter till en ny journal senast den 1 januari gäller inte. Jordbruksverket flyttar fram stoppdatum för de gamla journalerna till den 13 april nästa år.

  Den gamla gäller
  Djurägare som använder Jordbruksverkets ”Stalljournal för nötkreatur 3:e versionen” – som verket dömde ut så sent som för en månad sedan – kan dessutom lugnt fortsätta att föra in alla ändringar i den och strunta i den nya journal som verket skickade ut för en månad sedan. Den reviderade journalen som började säljas i mars i år uppfyller nämligen alla krav som ställs på en godkänd stalljournal.
  Den som använder denna version riskerar inte att gå miste om några djurrelaterade EU-stöd på grund av bristfällig journalföring.

  ”Bra att gå ut skarpt
  Harald Svensson förstår att djurägarna tycker det är konstigt att verket först går ut med ett besked och sedan ändrar sig.
  – Ja, det är ju självklart! Men jag hoppas de inser att vi försöker anpassa regelverket så att det inte blir mer komplicerat än nödvändigt.
  – Det är bätttre att gå ut skarpt från början och sedan släppa på kraven än att först gå ut vagt och sedan skärpa reglerna, resonerar han.
  Enligt Svensson beror Jordbruksverkets ändrade bedömning på ett antal färska domar från länsrätten som rör rätten till djurbidrag. Domarna har fått verket att ändra sitt ställningstagande till att förändringarna inte behöver genomföras lika snabbt och lika hårt som man tidigare ansåg.

  Lyssnat på kritiken
  Registerenhetens chef Maria Hessel förklarar Jordbruksverkets ändrade hållning med trycket från alla synpunkter som strömmat in.
  – Vi tyckte att två månader var tillräckligt för att gå över till den nya journalen. Har man ordning i sin journalföring är det inte så mycket jobb. Men vi har lyssnat på kritiken. Det finns inga skäl att inte ge brukarna extra tid.
  – Vi är ju angelägna om att allt blir rätt i de nya journalerna. Nu får djurägarna redovisa uppgifterna i lugn och ro, konstaterar Hessel.

  Flera blanketter samtidigt
  Att nytt datum är satt till den 13 april är ingen slump. Då ska SAM-blanketten där lantbrukaren söker djurbidrag och andra EU-stöd lämnas in. Nu kan djupdykningen i all pappersexercis göras samtidigt hemma på gården.
  Kovändningen att även i fortsättningen godta den senaste versionen av verkets gamla journal förklarar Hessel med ett enkelt konstaterande:
  – Vi vill att alla brukare ska använda samma journal för att minimera risken att gå miste om djurbidrag.
  – Men vi inser att det inte är motiverat att tvinga någon att flytta över alla uppgifter till en ny journal när allt som krävs redan finns i den gamla.

  Relaterade artiklar

  Till toppen