Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 april 2019

  Jordbruksutskott vill se mer reglerad jordbruksmarknad

  Lägre andel stöd med miljövillkor och högre andel kopplade stöd. Det vill EU-parlamentets jordbruksutskott se i nästa jordbrukspolitiska reform.

   EU-parlamentets jordbruksutskott har satt ner foten om nästa jordbrukspolitiska reform.
  EU-parlamentets jordbruksutskott har satt ner foten om nästa jordbrukspolitiska reform. FOTO: Ann Lindén

  Jordbruksutskottet lade i veckan en grund för EU-parlamentets förhandlingsposition för reformen av EU:s jordbrukspolitik. Utskottet sänker miljöambitionerna i jämförelse med dagens system. I dag är 30 procent av direktstöden kopplade till miljökrav, krav som i och för sig kritiserats för att inte ge någon större miljönytta. Jordbruksutskottet föreslår att 20 procent av direktstöden ska gå till miljöåtgärder, men de ska vara frivilliga. För landsbygdsprogrammet vill jordbrukspolitikerna att 30 procent går till miljöåtgärder.

  Esther Herranz Garcia, som lett arbetet med det mest omfattande av lagförslagen, sa vid en presskonferens efter omröstningen att utskottet vill stötta miljöarbete som lantbruket redan gör utan att få ersättning för det.

  – Det är viktigt att vi kommunicerar till allmänheten att lantbrukarna redan spelar en viktig miljöroll, sa den konservativa spanska parlamentarikern.

  Ja till stödtak

  Jordbruksutskottet är för ett stödtak vid 100 000 euro, men utan den gradvisa nedskärning från 60 000 euro som EU-kommissionen föreslagit. Minst 5 procent av direktstöden ska gå till små och medelstora gårdar. Utskottet är ense med EU-kommissionen om att medlemsländerna ska kunna koppla 10 procent av direktstöden, plus 2 procent för proteingrödeodling. Det är mer än vad de flesta länder får koppla i dag. Sverige har dock rätt att koppla 13 procent plus proteingrödestöden, då svenska direktstöd ligger något under EU-snittet.

  Att jordbruksutskottet är för en mer reglerad jordbruksmarknad märks också i förslaget att fler produkter ska kunna köpas upp för offentlig lagring när priserna sjunker under en viss nivå. Dagens system för skummjölkspulver, nöt- och kalvkött och smör bör gälla även vitt socker och kött från får, gris och kyckling. Utskottet vill också att den typ av stöd som tillfälligt gavs under den senaste mjölkkrisen för att få ner produktionen införs brett.

  Nej till vegankorv

  Till de helt nya inslag i lagstiftningen som utskottet vill se hör ett förbud för att använda termer som traditionellt förknippas med kött för produkter som inte innehåller kött. Det skulle alltså inte vara tillåtet att sälja vegoburgare eller vegankorv. Liknande lagstiftning finns redan för mejeriprodukter.

  Det tredje lagförslaget, som rör förvaltningen och kontrollen av stödpolitiken, i reformpaketet är uppe till omröstning i utskottet den 8 april. En omröstning i plenum är inte aktuellt förrän efter EU-valet i maj. När det blir är oklart. Det nya parlamentets talman och partigruppsledare kan välja att skicka tillbaka lagförslagen till jordbruksutskottet för ytterligare en runda. Det är inte en tanke som den franske socialdemokraten Eric Andrieu, som förhandlat fram utskottets förslag för marknadsfrågorna, gillar.

  – Jag har ett budskap till nästa parlament: Få fart på det, det är bråttom, sa han vid en presskonferens.

  Medlemsländerna i Rådet har inte enats om någon gemensam förhandlingsposition än.

   Jordbruksutskottet vill se ett förbud för att använda termer som traditionellt förknippas med kött för produkter som inte innehåller kött.
  Jordbruksutskottet vill se ett förbud för att använda termer som traditionellt förknippas med kött för produkter som inte innehåller kött. FOTO: Mostphotos

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen