Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 november 2018

  Framtidstro med ekologisk odling

  Johannishus

  Miljömässiga fördelar och ökad lönsamhet motiverar. Nu ställer Johannishus gods i Blekinge om den 645 hektar stora växtodlingen till ekologisk produktion.

   I den ekologiska växtföljden blir det mer vall och rågvete kommer också in. Från vänster: Anders Moberg, Carl Hans och Maria Wachtmeister.
  I den ekologiska växtföljden blir det mer vall och rågvete kommer också in. Från vänster: Anders Moberg, Carl Hans och Maria Wachtmeister. FOTO: Jonatan Jacobson

  Johannishus gods öster om Ronneby är arealmässigt Blekinge läns största lantbruk. 2011 tog Carl Hans och Maria Wachtmeister över driften och blev därmed elfte generationen på godset. Paret har satt sin prägel på verksamheten med publika evenemang och egenproducerade varor som dovhjortskött och öl. I somras lades även växtodlingen på 645 hektar i karantän för att påbörja en omställning till ekologisk produktion. 2021 kan de första Krav-grödorna börja säljas.

  – Det känns som en väg som är utstakad för hela det svenska lantbruket. Allt färre växtskyddsmedel går att använda med dagens regelverk och vi befinner oss dessutom nära Östersjön vilket är känsligt, säger Carl Hans Wachtmeister, Johannishus godsförvaltnings VD.

  Eko kan ge ökad efterfrågan

  Jordbruket är inriktat på oljeväxter och spannmål där höstraps och höstvete odlas på 60 procent av arealen. Nischgrödor som maltkorn ges också en betydande roll i produktionen.

  – Med tanke på våra jordars avkastning har det varit svårt att nå lönsamhet inom jordbruket. Med ekojordbruk ser vi en större efterfrågan på produkterna och en bättre möjlighet att nischa oss mot det som konsumenterna efterfrågar, säger Carl Hans Wachtmeister.

   Carl Hans och Maria Wachtmeister på Wambåsa gård där hälften av godsets odlingsarealer finns.
  Carl Hans och Maria Wachtmeister på Wambåsa gård där hälften av godsets odlingsarealer finns. FOTO: Jonatan Jacobson

  Genom att gå över till Krav-produktion räknar paret Wachtmeister med en bättre lönsamhet även om omsättningen för odlingen väntas gå ner. För att få bukt med ogräs och öka mullhalten behöver växtföljden justeras.

  Vinst i prisökningen

  – Vi kommer ha mer vall och en mindre areal med spannmålsväxter. Skördarna kommer att bli lägre men till ett högre kilopris. Kostnader för växtskyddsmedel och konstgödsel försvinner också, säger Maria Wachtmeister.

  – Den största vinsten ligger i prisökningen. Ekologisk raps ger lite mer än dubbelt betalt jämfört med konventionell. Vi räknar inte med så stora skördebortfall eftersom vi inte har lika högpresterande jordar här som i Skåne, säger Carl Hans Wachtmeister.

   Bevattningsanläggningen består av en självgående Fasterholtspridare, en stor damm och flera kilometer med stamledningar.
  Bevattningsanläggningen består av en självgående Fasterholtspridare, en stor damm och flera kilometer med stamledningar. FOTO: Jonatan Jacobson

  ”Omställningen blir en resa”

  Maskinparken behöver också anpassas för ekologisk produktion. En ogräsharv och kultivator har redan införskaffats. Johannishus gods har tidigare även investerat i en bevattningsanläggning med en självgående Fasterholtspridare och en damm på 100 000 kubik.

  – Vi har snart grävt stamledningar till 240 hektar. Bevattningsanläggningen kommer att tillföra extra mycket i Krav-produktionen eftersom vi ska kunna mineralisera de gödselmedel vi lägger på, säger Anders Moberg, som ansvarar för odlingen.

  Vid millennieskiftet avvecklade Johannishus gods mjölkproduktionen med 200 kor. I dag finns två dovhjortshägn och ett femtiotal får som håller landskapet öppet. Omställningen till ekojordbruk blir extra utmanande eftersom gödsel kan behöva köpas in från närliggande gårdar.

  – Det finns inga universallösningar när det kommer till ekologisk odling, det som funkar på en gård kanske inte blir bra för grannen. Omställningen blir en riktig resa och det kommer att ta några år innan vi vet hur utfallet blir, säger Carl Hans Wachtmeister.

   Omsättningen i procent: skogen 50, jordbruket 25, vilt och fastigheter 24. Än så länge står evenemang och egna produkter för en procent av omsättningen.
  Omsättningen i procent: skogen 50, jordbruket 25, vilt och fastigheter 24. Än så länge står evenemang och egna produkter för en procent av omsättningen. FOTO: Jonatan Jacobson

  Johannishus godsförvaltning

  Bolagsform: Aktiebolag.

  Antal anställda: 25 personer arbetar i olika omfattning under året, tolv jobbar heltid.

  Omsättning: 33 miljoner kronor 2017.

  Resultat: 1,8 miljoner kronor 2017. Vinstmarginal: 5,94 procent 2017.

  Areal: Produktiv skogsmark på 6 026 hektar. 645 hektar åker och 62 hektar betesmark under eget bruk. 159 hektar åkermark och 287 hektar betesmark är utarrenderat.

  Storlek på investering: Bevattningsanläggningen kostade cirka 3 miljoner kronor.

  Kalkyl vid investering: I den konventionella odlingen beräknades de bevattnade fälten få en skördeökning med 30 procent, det är svårt att veta hur utfallet blir i den ekologiska odlingen.

  Tre tips från paret Wachtmeister:

  ”Gör det som är kul, då får du energi att genomföra projektet. Men kalkylen måste alltid vara bra.”

  ”Fundera på hur du vill ha det runtomkring dig. För oss handlar det både om avtryck på miljön och om en mer publik besöksnäring.”

  ”Håll koll på kostnaderna, då kan det finnas utrymmen för investeringar.”

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen