Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 12 juni 2019

  JO prickar länsstyrelsen

  Länsstyrelsen i Skåne prickas av JO sedan en lantbrukare fått vänta närmare fyra år utan att få beslut i ett stödärende. JO:s bedömning är att länsstyrelsens hantering vittnar om en ”förvånansvärt nonchalant inställning till grundläggande förvaltningsrättsliga regler”.

  FOTO: Mostphotos

  Ärendet gäller en skånsk bonde som 2015 sökte stödet för unga jordbrukare. Länsstyrelsen bedömde att han inte uppfyllde kraven för stödet, men fattade aldrig något beslut i ärendet eftersom man saknade IT-stöd för att fatta avslagsbeslut.

  Ännu under hösten 2018 hade lantbrukaren inte fått något beslut och han gjorde då en JO-anmälan av länsstyrelsen i Skånes hantering.

  I sitt yttrande till JO skriver länsstyrelsen att man prioriterat ner avslagsbesluten till förmån för beslut i ärenden som innebär att lantbrukare får EU-stöd utbetalt. Länsstyrelsen menar att det inte är ekonomiskt försvarbart att lägga ner det arbete som krävs för att fatta avslagsbeslut manuellt.

  Klarar inte kraven

  Länsstyrelsens argument biter inte på JO. Enligt förvaltningslagen ska ett ärende avgöras så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten äventyras. Det kravet har inte länsstyrelsen i Skåne levt upp till, konstaterar JO, eftersom den enligt sina egna uppgifter till JO har mer än 8000 avslagsärenden från åren 2015-2017 som väntar på beslut.

  ”Länsstyrelsen förtjänar allvarlig kritik för detta”, skriver JO Lars Lindström i sitt beslut.

  Länsstyrelsen i Skåne beklagar i ett pressmeddelande att man, trots ökade insatser inte kunnat hantera ärendena i snabbare takt.

  – Givetvis ska en normalt inte behöva vänta i flera år på att få besked i ett ärende, säger landsbygdsdirektör Matz Hammarström i pressmeddelandet.

  Extra personal

  Han framhåller att länsstyrelsen i Skåne ända sedan 2015 tillsatt extra personal och ökat den manuella handläggningen för att hantera ärenden när IT-stöd som Jordbruksverket lovat inte levererats. Även om IT-systemet kompletterats efterhand så väntar man fortfarande på ett komplett system från Jordbruksverket.

  Hanteringen kommer att ta tid och först vid halvårsskiftet 2020 räknar länsstyrelsen med att alla gamla ärenden har gått till beslut.

  Relaterade artiklar

  Till toppen