Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 mars 2011

  Japans bönder hårt drabbade

  I Japan har lantbruksföretag utraderats av tsunamin. De som inte nåddes av vågen kämpar för sin framtid när konsumenterna av rädsla undviker mjölk och olika grönsaker.

  Skadat land. Fotot visar risfält i länet Miyagi som ännu tolv dagar efter tsunamin är översvämmade. Foto: All Over Press
  Bild 1/3Skadat land. Fotot visar risfält i länet Miyagi som ännu tolv dagar efter tsunamin är översvämmade. Foto: All Over Press
  Yoshiyuki Hanzasas mjölkgård nåddes inte av tsunamin. Värst nu är att konsumenternas förtroende för japanska jordbruksvaror rasar och bönderna har svårt att sälja sina produkter. Foto: Lena Johansson
  Bild 2/3Yoshiyuki Hanzasas mjölkgård nåddes inte av tsunamin. Värst nu är att konsumenternas förtroende för japanska jordbruksvaror rasar och bönderna har svårt att sälja sina produkter. Foto: Lena Johansson
  Förödelse och död. Japans regering uppskattar de ekonomiska skadorna till nästan 2 000 miljarder svenska kronor. Antalet döda och saknade människor är cirka 24 000. Foto: All Over Press
  Bild 3/3Förödelse och död. Japans regering uppskattar de ekonomiska skadorna till nästan 2 000 miljarder svenska kronor. Antalet döda och saknade människor är cirka 24 000. Foto: All Over Press

  Yoshiyuki Hanzasa är 43 år gammal och driver en av de största mjölkgårdarna i Miyagi, ett av länen norr om Tokyo.

  Miyagi drabbades hårt av den jättevåg som svepte in efter jordbävningen den 11 mars.
  Men Yoshiyuki Hanzasas gård ligger i en dal ungefär en mil från kusten och dit nådde inte tsunamin.

  För snart fyra år sedan besökte undertecknad från ATL hans gård.
  I dag vill han inte ge några intervjuer till utländska medier eftersom han har fullt upp med arbetet på gården.

  Hårt drabbad

  Via den japanska journalisten Masaru Yamada berättar 43- åringen att naturkatastrofen och det efterföljande radioaktiva utsläppet från kärnkraftverket i Fukushima drabbat honom, hans familj och lantbruksföretaget hårt.

  Nu, två veckor efter katastrofen, är osäkerheten inför framtiden det värsta. Yoshiyuki Hanzasa vet inte om radioaktivt jod och cesium nått hans gård. Några mätningar har inte gjorts ännu.

  Konsumenterna rädda

  Förutom risken för strålning och höga halter radioaktivitet i mjölken är det konsumenternas rädsla som bekymrar honom mest. I grannlänet Fukushima har myndigheterna förbjudit mjölk som produceras där att säljas vidare.

  Matsäkerheten står i fokus i japansk media. Konsumenternas förtroende har rasat och bönder i hela landet fruktar att konsumenternas reaktion kan bli långvarig.

  Höga halter radioaktivitet, i vissa fall flera hundra gånger det tillåtna gränsvärdet, har uppmätts i diverse grönsaker och i fisk fångad utanför kusten. Resultatet har blivit att varor från gårdarna i Miyagi är svårsålda och ibland inte alls går
  att sälja.

  Häller ut mjölken

  För Yoshiyuki Hanzasas del har katastrofen inneburit att han ända sedan den 11 mars tvingats hälla ut varenda droppe mjölk som hans kor har mjölkat. I dagarna kommer sannolikt det lokala kooperativet som han levererar mjölk till att återuppta hämtningen.

  Dagarna efter jordbävningen var Yoshiyuki Hanzasa lättad över att familjen klarat sig. Den enda synliga skadan var sprickor i boningshuset orsakade av skalvet som uppmättes till mycket höga 9,0 på den så kallade Richterskalan.

  Men det var inte bara lättnad som fyllde honom. Elektriciteten var helt utslagen de fem första dygnen.

  En generator bidrog till att han efter två dygn ändå kom i gång och kunde mjölka korna en gång per dag.
  Utfodringen av korna har han också tvingats dra ner på. Anledningen är att det har varit svårt att få nya foderleveranser.

  Långsiktiga skador

  Det är ännu för tidigt att sia om hur katastrofen på lång sikt slår mot japanskt jordbruk.

  De omedelbara skadorna finns längs kusten i de områden där tsunamin svepte fram. Sannolikt kommer de långsiktiga skadorna att bli värre, inte minst på grund av radioaktiv strålning.

  Jan Olsson

  Relaterade artiklar

  Till toppen